Ogłoszenia parafialne na XI Niedzielę Zwykłą 13.06.2021

  1. Dzisiaj zapraszamy na fatimski różaniec wynagradzający o g.16.00.
  2. Od dzisiaj wchodzą nowe restrykcje sanitarne, kościoły mogą być wypełnione w połowie swojej pojemności – wierni mogą wypełnić 50% miejsc stojących i siedzących.
  3. Episkopat Polski zdecydował, że z dniem 20 czerwca br. Zostają zniesione dyspensy od obowiązku uczestnictwa bezpośredniego we Mszy Św. w niedziele i święta obowiązujące.
  4. Od przyszłej niedzieli 20.06. do końca sierpnia będziemy odprawiać Msze Św. według porządku wakacyjnego:  w niedziele o g.7.00, 8.30, 10.00, 12.00 i 19.00;                                                                                          w dni powszednie o g.6.30, 8.00 i 19.00; nabożeństwo czerwcowe o g.18.30;                                      Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w g. 8.30-10.00; 18.00-19.00 (z wyjątkiem I piątków m-ca) w soboty nieczynna.
  5. W miniony czwartek zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała, serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączali się w nabożeństwa i procesje, Bóg zapłać naszym Siostrom Zakonnym, Dzieciom i Rodzicom.
  6. Prowadzimy w dalszym ciągu zbiórki: na dokończenie rekonstrukcji organów oraz na figurę Pana Jezusa Miłosiernego. W przelewach ofiar wpisujemy w tytule odpowiednio organy lub figura.
  7. Spektakl na podstawie ,,Zapisków więziennych prymasa Stefana Wyszyńskiego pt. „Prymas, Maryja i Ojczyzna” odbędzie się dzisiaj o g. 16.00 w dolnym kościele. Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza młodzież szkolną i studentów. 
  8. Dziękujemy Wszystkim za troskę o Kościół, za Wasze modlitwy i uczynki pokutne, także wsparcie materialne, a nade wszystko za świadectwo życia według Ewangelii św. i życzymy Wam dobrego przeżycia nowego tygodnia, w który wchodzimy z Bogiem w dzisiejszej Mszy św. Wszystkim Zmarłym Parafianom: wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen

Back to top