Pierwsza Komunia

Duszpasterstwo stanowi etap wtajemniczenia chrześcijańskiego obowiązkowy dla wierzących rodzin katolickich naszej parafii, których dzieci rozpoczynają III klasę szkoły podstawowej. Formacja trwa cały rok szkolny i obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Aktualności

Opublikowano: 07 listopada 2020

 

Daty I Komunii św.

15.05.2021 r. – SP 236 (Elekcyjna)

22.05.2021 r. – SP 351 (Olbrachta)

29.05.2021 r. – SP 238 (Redutowa)

 

Godziny I Komunii św. są jeszcze do ustalenia, ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia dotyczące ilości miejsc w kościołach.

Spowiedź dzieci i ich rodzin w piątek poprzedzający uroczystość I Komunii św. o godz. 17.00.

Odpowiedzialni za przygotowanie do uroczystości:

- ks. Proboszcz,

- ks. Dariusz Szyszka, 

- katecheci.

 

Obowiązkowe formy przygotowania do I Komunii św. w naszej parafii:

1. Udział we Mszy św. niedzielnej

- w miarę możliwości zapraszamy do kościoła, zachowując obowiązkowe przepisy sanitarne (w naszej parafii może jednorazowo uczestniczyć 130 osób w kościele głównym i 19 w kaplicy MB). Wpisu do indeksu po Mszy św. może dokonać ksiądz lub siostra.

- w niedziele o godz. 11.30 jest Msza św. z udziałem dzieci. Można uczestniczyć także w innym kościele. Do parafii zapraszamy zwłaszcza wówczas, gdy są błogosławione i rozdawane dewocjonalia.

- z uwagi na obecną sytuację epidemiczną możliwe jest również coniedzielne oglądanie transmisji Eucharystii oferowanej przez media (TV, Internet). Wówczas rodzica prosimy o wpis do indeksu, z adnotacją z jakiego miejsca lub kościoła była oglądana transmisja Eucharystii lub kto ją sprawował.

2. Modlitwa różańcowa i czytanie Pisma św. – wspólnie w gronie rodziny.

3. Roraty w Adwencie.

4. Droga Krzyżowa w Wielkim Poście.

  

Poświęcenie dewocjonaliów:

6.12.2020 r. – medalik z Matką Bożą Niepokalanie Poczętą;

21.02.2021 – modlitewnik;

w białym tygodniu lub dniu I Komunii św. – obrazek, pamiątka I Komunii św.

 

Nr rachunku bankowego parafii, na który prosimy wpłacać 70 zł za dewocjonalia i na kwiaty do dekoracji kościoła:

69 1240 6117 1111 0010 7059 5133 z dopiskiem – I Komunia św. - imię i nazwisko dziecka, nr szkoły.

 

Metryki chrztu św.

- do 30 listopada proszę o dostarczenie do katechetów świadectwa chrztu św. tylko tych dzieci, które nie były ochrzczone w parafii Dobrego Pasterza

- dzieci nieochrzczone, które jeszcze nie zostały zgłoszone prosimy o pilny kontakt z katechetami lub ks. Dariuszem.

 

Pozwolenie na I Komunię św. dzieci zamieszkujących poza naszą parafią proszę dostarczyć do 30 listopada do katechetów. 

Biały Tydzień – szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie.

 

Strój – zachęcamy, by szkoły (grupy) ustaliły wspólny, jednakowy, skromny strój dla dzieci, ale nie narzucamy żadnej opcji. Nie strój jest najważniejszy tego dnia, lecz serce pełne miłości i otwarte na Jezusa Eucharystycznego.

 

Fotograf – według uznania grupy, prosimy tylko o uzgodnienie tego wcześniej z ks. Dariuszem.

 

Życzymy owocnego czasu przygotowań do I Komunii św.

 

Opublikowano: 19 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice!

W związku z pytaniami odnośnie przyporządkowania poszczególnych klas do podanych godzin wrześniowych terminów Pierwszej Komunii św. informuję, że stanie się to dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. O ile bowiem podanie konkretnych dat dla poszczególnych szkół było istotne ze względu na ewentualną konieczność zaplanowania urlopów, o tyle godziny podane zostały orientacyjnie (z uwzględnieniem limitów obowiązujących wówczas w kościołach), bardziej po to, byście Państwo liczyli się z koniecznością podziału na tury, niż po to, by coś na trwałe ustalić. Dlatego proszę o cierpliwe oczekiwanie konkretów, które podejmie w stosownym czasie nowy skład duszpasterski uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną. 
Jednocześnie informuję, że przekażę katechetom prośbę o poświęcenie w nowym roku lekcji na przygotowanie dzieci do sakramentu pojednania oraz przeprowadzenie chociaż jednej próby organizacyjnej w kościele. Ze swej strony, na progu przejścia do nowej  parafii, dziękuję za współpracę i życzę Bożych łask do cierpliwego pokonywania trudności związanych z obecną sytuacją w nowym roku szkolnym.
Pozdrawiam,
Ks. Michał
Opublikowano: 19 maja 2020

Drodzy Rodzice!

Wiem, że niektórzy z Was z niecierpliwością, a może nawet i poirytowaniem czekają na wieści odnośnie I Komunii i tylko mam nadzieję, że poziom zniecierpliwienia jest proporcjonalny do braku wiary... Oczywiście to tylko hipoteza. :-). Utwierdzają  mnie w niej wprawdzie Ci z Was, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, i u których widziałem duże zrozumienie, dyspozycyjność i wolność, za co dziękuję, choć oczywiście z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że życie jest na tyle skomplikowane, że trudno je zamknąć w prostych schematach. Wydaje mi się jednak, że niezależnie od wszystkiego, jest to dobry punkt wyjścia do refleksji nad własnym życiem, otwartością na Ducha Świętego, który „lubi” wyrywać ze schematów i badać nasze zaufanie do Boga, albo przeciwnie – nadmierne przywiązanie do swoich planów.   

Nauczony doświadczeniem, że pośpiech nie jest dobrym doradcą, świadomy swojego braku doświadczenia i defektów organizacyjnych oraz niezwykłości sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy postanowiłem zatem „wziąć na wstrzymanie” i pochopnymi decyzjami przynajmniej nie wprowadzać jeszcze większego zamieszania. I tak wystarczyło, że nieroztropnie podałem jakieś przykładowe konkretne terminy, by niektórzy (może z nieuwagi lub pośpiechu właśnie?) przywiązali się do nich nie dostrzegając małego „np.” albo dopowiedzenia, że nic nie jest na 100%. W każdym razie, by „nie przeciągać struny” informuję, że plany są następujące:

Daty I Komunii

13 czerwca 2020 r. 10:00 – SP 351 (Olbrachta 3a + 3b): 8 dzieci

13 czerwca 2020 r. 12:00 – SP 351 (Olbrachta 3c): 9 dzieci

20 czerwca 2020 r. 10:00 – SP 238 (Redutowa + inni): 11 dzieci

20 czerwca 2020 r. 12:00 – SP 236 (Elekcyjna): 15 dzieci

12 września 2020 r. 10:00, 12:00, 14:00 – SP 351 (Olbrachta): 40 dzieci

19 września 2020 r. 10:00, 12:00 – SP 238 (Redutowa): 20 dzieci

26 września 2020 r. 10:00, 12:00 – SP 236 (Elekcyjna): 27 dzieci

(trójkę dzieci „wrześniowych” z innych szkół dołączymy do powyższych terminów)

Uwagi:

Oczywiście jest to tylko plan, który - ufam - uda się zrealizować, zwłaszcza gdy idzie o daty i szkoły.

Żeby nie było nieporozumień w załączniku podaję listę dzieci zgłoszonych na terminy czerwcowe.  

Biorąc pod uwagę ograniczenie liczby osób w naszym kościele do 108 wiernych (z kaplicą Miłosierdzia 120) oraz niepewną sytuację epidemiczną gorąco zachęcam do ograniczenia liczby gości do 9 osób (dziecko, rodzeństwo, rodzice, chrzestni i kilku „vipów”) – w przypadku 20 czerwca 2020 r. 12:00 nawet do 8 osób. Dodam, że właśnie ze względu na restrykcje dotyczące frekwencji, by uniknąć problemu weryfikacji „legalnych” uczestników, wszystkie Komunie odbywają się w soboty. Gdyby do czasu Komunii poluzowano jeszcze limity wiernych w kościele, wtedy najprawdopodobniej ograniczymy się do jednej Mszy św. o 10:00. Wolę natomiast nie myśleć, co by było w przeciwnym przypadku... :-)

Spowiedź

Spowiedź przed I Komunią odbędzie się za każdym razem dzień przed uroczystością tj. w piątek o godz. 17:00 tj. odpowiednio 12 i 19 czerwca oraz 11, 18 i 25 września. Zachęcamy Was do przećwiczenia z dziećmi formułek spowiedzi (tylko bez stresu – można się pomylić, księża pomogą) i rozważanie nt. grzechów (np. według klucza: „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem” wobec Boga, bliźniego i siebie samego lub w oparciu o Dekalog).

Modlitwy

Wszystkie kwestie związane z katechezą szkolną, w tym zaliczanie modlitw, formułek itp. proszę wyjaśniać z katechetami.

Metryki chrztu

Są jeszcze przypadki (o zgrozo...) nie dostarczenia metryk chrztu koniecznych do załatwienia formalności komunijnych. Przypominam, że miały być przekazane katechetom do końca zeszłego roku. Proszę o pilne uzupełnienie braków.

Spotkanie przed-komunijne (dotyczy I Komunii w czerwcu)

Wbrew początkowym założeniom zdecydowałem się jednak na zorganizowanie spotkania przed pierwszą Komunią, które planuję na sobotę 6 czerwca na godz. 11:30, na które zapraszam tylko dzieci z rodzicami. Będzie to okazja do wysłuchania katechezy o Eucharystii, ustalenia ostatnich szczegółów i organizacji przebiegu liturgii komunijnej oraz przećwiczenia przyjmowania Komunii św. Przewidujemy dwie formy (do wyboru): „do ust” lub „na rękę”. Więcej szczegółów na spotkaniu.

Co więcej, rozważam dodatkowe spotkanie indywidualne z rodzicami, którzy nie uczestniczyli w żadnej z dotychczasowych katechez. Jeżeli, to będę się kontaktował indywidualnie. Już się bójcie! ;-)

Foto

Nie wiem jak poradziliście sobie w kwestii fotografów wobec obecnego rozdrobnienia komunijnego, ale jeśli nie macie żadnych umów, to zachęcam, by każda grupa zorganizowała sobie dwóch fotografów (zapewne niektórzy z Was lub Wasi znajomi się na tym znają), którzy według uznania udokumentują całą uroczystość. Należy pamiętać, że zapewne obowiązywać będzie nadal nakaz używania maseczek, co zapewne wpłynie na zasadność całej operacji. Ze swej strony nie przewidujemy zdjęcia grupowego natomiast będzie możliwość, także w Białym Tygodniu, zrobienia sobie zdjęć w kościele lub przed nim.

Biały Tydzień

Wygląda na to, że będzie jak zwykle. Tzn. od poniedziałku do piątku po uroczystościach komunijnych ok. 18:25 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe (oczywiście nie dotyczy września :-) ) i Msze św. o godz. 19:00. W Białym Tygodniu dzieci otrzymają obrazek komunijny.

Przebieg Liturgii

Powiemy sobie na ten temat jeszcze coś na spotkaniu. Ale już teraz zapowiadam, że zasadniczo ograniczamy wszelkie niekonieczne "dodatki". Tzn. nie będzie procesji wejścia do kościoła, nie będzie procesji z darami, jeśli zebraliście jakieś pieniądze na tzw. dar ołtarza to prosimy po prostu odpowiedzialnych, by przelali je na konto parafialne, ewentualne podziękowania według waszego uznania (tzn. może ich nie być, ale jeśli będą, to bez kwiatów i prezentów, pamiętajcie zacząć od proboszcza – a najlepiej od Pana Boga :-), no i nie zapomnijcie o katechetach i panu Andrzeju - organiście), jeśli ktoś z rodziców chciałby przeczytać czytanie, albo z dzieci zaśpiewać psalm, to nie będziemy zabraniać - tylko ustalcie to z katechetami, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych będzie raczej w uproszczonej formie (bez świec).

Pozdrawiam i do zobaczenia 6 czerwca (lub wcześniej)

Opublikowano: 8 maja 2020

W związku ze zbliżająca się rocznicą Komunii św., w sobotę 16 maja o godz. 10:00 odbędzie się Msza św. rocznicowa, na którą zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi. Z przeprowadzonego w poszczególnych szkołach rozeznania przewidywana frekwencja umożliwi odprawienie tylko jednej Mszy św., a zatem termin 23 maja jest nieaktualny. Msza św. rocznicowa będzie transmitowana poprzez parafialny kanał na Youtube. Zachęcamy zatem do włączenia się w to wydarzenie też dzieci z rodzinami, które pozostaną w domu. Gdyby jednak frekwencja nieoczekiwanie wzrosła prosimy o uwzględnienie limitu celebracji w naszym kościele do 80 wiernych.

Rodziców prosimy o siadanie razem z własnymi dziećmi co trzecią ławkę. Komunia św. będzie udzielana na rękę, do czego wprowadzimy przed Mszą św. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i trudności organizacyjne w celebracji rezygnujemy z wszelkich niekoniecznych dodatków jak niesienie przez dzieci darów, podziękowania rodziców i dzieci itp. Do zobaczenia!

Opublikowano: 26 marca 2020

Z ogłoszeń parafialnych:

Rocznice I Komunii Św. Dzieci klas IV planujemy w soboty 16 i 23 maja o g.10.00 i odpowiednio spowiedź dla tych dzieci i ich Bliskich w piątki 15 i 22 maja o g.17.00. Szczegóły ustalamy z Katechetami.

Opublikowano: 18 marca 2020

A zatem. Jutro spróbujemy transmitować dla Was Mszę św. o 11:30. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.

Link do parafialnego kanału na YouTube, na którym będzie transmitowana Msza św.

Opublikowano: 16 marca 2020

Drodzy Rodzice dzieci komunijnych!

Wiem, że wielu z Was czeka z niecierpliwością, a nawet ze zniecierpliwieniem na informacje odnośnie I Komunii. Prawdę mówiąc chciałem ten komunikat zacząć od świątecznych życzeń, ale wobec powyższego najpierw sprawy techniczno-organizacyjne, potem kilka refleksji odnośnie naszej obecnej sytuacji, a na końcu mała katecheza i życzenia.

A zatem do rzeczy!

Odnośnie daty I Komunii. Po modlitwie, namyśle i rozmowie z katechetami, z niektórymi z Was i z ks. proboszczem najlepsze wydaje mi się przesunięcie I Komunii, póki co - na czerwiec (np. na tydzień przed pierwotnie zaplanowanym końcem szkoły tj. na 21 czerwca). Oczywiście nie muszę chyba wyjaśniać, że nigdy, a tym bardziej w sytuacji w której jesteśmy, nie można mówić o jakimkolwiek przyszłym terminie ze stuprocentową pewnością. Praktycznie wszystko zależy tu od przebiegu pandemii, a w konsekwencji i przepisów państwowych. W pewnym sensie termin 10 maja nadal byłby do utrzymania, ale zgłaszaliście, że nawet gdyby dzieci wróciły po 26 kwietnia do szkół (co jest chyba jednak i tak mało prawdopodobne), to ze względu na troskę o zdrowie rodziny termin majowy jest zbyt bliski. Z drugiej strony można by od razu przełożyć I Komunię na „po wakacjach” lub za rok, jak to zrobiły niektóre parafie. Tyle że i tak gwarancji nikt nie da, że np. we wrześniu już będzie po wszystkim, a do tego czasu stroje komunijne w wielu przypadkach będą już, jak niektórzy sugerowali, „nieaktualne”. W tej sytuacji propozycja terminu czerwcowego wydaje się na dziś najrozsądniejsza, a czas pokaże, czy słuszna? (Oczywiście gdybyście wszyscy woleli od razu ustalić np. wrzesień, to nie ma problemu tylko zgłoście to do osób odpowiedzialnych za poszczególne szkoły).

A propos strojów, to oczywiście byłoby niedobrze gdyby postawić je na pierwszym planie. Niektórzy z Was wyrażali opinię, która mnie nota bene ucieszyła, że Wasze dzieci mogłyby iść nawet w „lekko niedopasowanych” strojach, bo nie one (stroje) są tu najważniejsze. I to mi się podoba, bo zdaje się być wyrazem pokornej akceptacji rzeczywistości i stawiania tego co wewnętrzne nad to, co zewnętrzne – istotę nad dodatki! No chyba, że chcielibyście coś na szybko przed Komunią szyć, ale nie ma takiej potrzeby. W ostateczności, ze względu na wyjątkowość okoliczności nie widzę problemu, by w ogóle zrezygnować z ustalonych strojów – dziewczynki poszłyby w jakichś białych sukniach i koszulkach, a chłopcy w garniturach i już! O ile znam proboszcza, to jestem przekonany, że gdybyście z taką propozycją wystąpili do niego, to nie robiłby żadnych problemów.

Nie chcę się natomiast rozpisywał się na temat największego pewnie dla części z Was problemu przyjęcia komunijnego. Wyraziłem swoją opinię na ten temat poprzednio i mogę tu tylko ponownie zachęcić, by pokornie dostosować się do sytuacji i zaplanować coś skromnego, nawet w oparciu o własne, rodzinne siły. Może i na to Pan Bóg zwraca nam uwagę, że to wszystko ostatnimi laty szło w złym kierunku, bo skala tych przyjęć i prezentów komunijnych właśnie przesłaniał samą Komunię. Ale oczywiście zrobicie jak uważacie.

Co do przygotowania intelektualnego dzieci to wiem, że katecheci realizują w formie możliwej w obecnej sytuacji program przygotowania tj. podejmują właśnie lub zamierzają podjąć w najbliższym czasie tematykę Eucharystii i Sakramentu Pojednania. Oczywiście to nie to samo, gdyby mogli to zrobić bezpośrednio więc prośba do Was, którzy macie Wasze pociechy na co dzień, a teraz to nawet aż do przesady :-), byście w miarę Waszych możliwości też im w tym pomogli, może się przy tym trochę samo-dokształcając, co byłoby z pewnością jakąś wartością dodaną (i nie piszę tego ze złośliwością, bo przecież i ja nieustannie potrzebuję się dokształcać). Tu kluczowe są następujące zagadnienia:

♦ rozróżnienie między opłatkiem, a Komunią św. (to jest uznawane przez Kościół za warunek konieczny dopuszczenia do I Komunii św.) i przeistoczenie podczas Mszy św.

♦ kiedy nie można przyjąć Komunii św. (trwanie w grzechu śmiertelnym), post Eucharystyczny

♦ rachunek sumienia i spowiedź (formułka, grzechy śmiertelne i powszednie, jak często?, po co?)

Przygotowanie duchowe z kolei oparte jest już zdecydowanie na Waszej gorliwości i pobożności, a niekiedy i samych dzieci – i chyba zawsze tak było niezależnie od okoliczności zewnętrznych. My ze swej strony zapraszamy do wspólnej modlitwy on-line z nami codziennie o 20:15 (szczegóły na naszej stronie w panelu „Zapraszamy”). Choć to bardziej może „oferta” dla Was, to nie wykluczam, że znajdą się i dzieci, które by w to weszły z zapałem.

Ponieważ zbliża się planowany termin naszej Mszy św. (miała być w tę niedzielę o 15:30) to podejmę próbę (mam nadzieję udaną) transmisji przez Internet w najbliższą niedzielę Mszy o 11:30 tylko dla Was. Jeśli się uda to transmisja będzie na naszym kanale na YouTube, na którym transmitujemy też wieczorną modlitwę. Gdyby się udało to w naszych aktualnościach postaram się do niedzieli zamieścić jeszcze taką informację.

Co do kwietniowej katechezy to poważnie myślałem by zrobić ją też przez Internet, może nawet w formie jakiegoś połączenia z Wami poprzez Zooma, ale co do tego to jeszcze się wstrzymajmy, bo ufam, że przy przesuniętym terminie Komunii uda nam się jednak spotkać w kościele.

Jeśli macie jakieś uwagi, to dajcie znać Waszym koordynatorom szkolnym, a jeśli trzeba piszcie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dzwońcie (576 194 522) do mnie.

I chyba tyle na razie gdy chodzi o organizację.

Teraz kilka aktualnych refleksji.

Przyznacie, że obecna światowa epidemia, która przecież jest dramatem wielu osób, wystawia nas na próbę i - chcąc nie chcąc - pyta o rzeczy istotne. I bardzo dobrze!!! Bo to właśnie w takiej sytuacji doświadczenie autentycznej wiary i postawienia na Boże sprawy, do których starałem się Was nie raz zachęcić, „się zwraca” i daje wyraźną różnicę w jakości tego życia, nie mówiąc już perspektywie przyszłego. Trudno nie dostrzec, że obecna pandemia w naszym świecie Zachodnim zbiegła się z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy – a więc najważniejszym czasem dla naszej chrześcijańskiej tożsamości dotykającym najmocniej kwestii nawrócenia i zbawienia. Chrześcijanin, który powinien „czytać rzeczywistość” uwzględniając istnienie i działanie Boga nie może przejść obok tego obojętne, tym bardziej, że wołanie jest dosyć wyraźne. Zakłócone zostało przecież niemal wszystko to, do czego przywykliśmy, co wydawało się pewnikiem i nienaruszalnym porządkiem rzeczy - począwszy od stylu życia i to zarówno w wymiarze prywatnym jak i społecznym, poprzez przeświadczenie o niemal nieograniczonych możliwościach, potędze człowieka, postępu, techniki, nauki itd., a na dostępie do praktyk religijnych skończywszy. Kto by pomyślał? Wielki Post bez rekolekcji, wspólnych nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, a nawet Triduum, praktycznie bez Sakramentów! Kto by na to wpadł, że można w ogóle tak zatrzymać świat? Wszyscy musieliśmy zwolnić, zmienić obyczaje, przemyśleć na nowo pewne sprawy i mam nadzieję, że wzbudziło to w Was jakieś refleksje religijno-duchowe? W każdym razie ten Boży dopust w postaci pandemii koronawirusa dał nam okazję do przeżycia chyba najpoważniejszego jak dotąd globalnie Wielkiego Postu i zrobił pewnie najlepsze rekolekcje, stawiając nam przed oczy to, co na co dzień może staramy się ukryć, albo czego w ogóle nie jesteśmy świadomi: np. kruchość życia, nasz strach, gniew, reakcje na niespełnione oczekiwania, przywiązanie do doczesności, pieniędzy, zwyczajów, planów, a może nawet neurotyczne podejście do jakiejś formy religijności? Nie daj Boże, byśmy i w Kościele tak biegali wokół różnych spraw, pełni pretensji, roszczeń i oczekiwań, a to co najważniejsze, czyli wnętrze naszego serca pozostawili nietknięte. Może to zatem dobra okazja, by podkreślić że Chrystus przyszedł też po to, byśmy od tego wszystkiego byli bardziej wolni, czyli szczęśliwsi... Czy mogło coś lepiej nas wszystkich przebadać w tym czasie Postu i przygotowania do udzielenia i przyjęcia Komunii Świętej?

W tym miejscu jako rachunek sumienia przytoczę pewną statystykę na podstawie moich zapisków dotyczącą Waszego uczestnictwa w przygotowanych dla Was katechezach, po naszych Mszach o 15:30:

Na prawie 140 dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii:

W obu katechezach uczestniczyło:

♦ w pełnym składzie: 14 rodzin (nie licząc samotnie wychowujących)

♦ reprezentacja jednoosobowa: 50 osób (w tym też samotnie wychowujący)

W jednej katechezie:

♦ w pełni: 3 rodziny

♦ reprezentacja jednoosobowa: 30 osób

W żadnej katechezie:

♦ 37 rodzin!

Oczywiście zdaję sobie sprawę z różnych sytuacji, też losowych, zdrowotnych itp. (choć na przyszłość zachęcam, by w takich przypadkach po prostu poinformować – kilka osób tak zrobiło – brawo!). Jednak raczej szału nie ma :-). Sami oceńcie. Cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy moje prośby wzięli sobie do serca i się autentycznie zaangażowali, inne wzywam do nawrócenia i zachęcam do refleksji, czy obecne mają moralne prawo mieć jakieś wymagania, roszczenia, czy pretensje (a życie pokazuje niestety, że te właśnie osoby są najgłośniejsze w okazywaniu swojego niezadowolenia i stawianiu wymagań). Nie chcę się gniewać, potępiać i osądzać, ale poddaję pod rozwagę ku nawróceniu. Jeszcze jest czas!

Na koniec przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy :-)
Wielkanoc, to dla nas - chrześcijan, nie tylko najważniejszy czas w roku liturgicznym, ale wspomnienie, a raczej UOBECNIENIE (tzn. aktualizacja tu i teraz) centralnego wydarzenia w historii świata jakim była ofiara z życia wcielonego w ludzką naturę Syna Bożego Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzkości - w tym Ciebie i mnie. W ten sposób nasz Stwórca, który stał się naszym Bratem, z Miłości do nas przyjął na siebie wszelką niesprawiedliwość świata, w tym także moje i Twoje grzechy, by zamiast zasłużonej kary dać nam PRZEBACZENIE i dowód MIŁOŚCI, tak jak to zapewne i Wy - choć w swych ograniczeniach - staracie się robić wobec Waszych dzieci, które też czasami mają winę wobec Was. Nie raz zapewne musieliście ponieść konsekwencje ich grzechów, może na wywiadówkach, może wobec sąsiadów, lub na własnej skórze, ale przecież nikt z Was nie skreślił ich za to, bo miłość - jak pisał św. Paweł - wszystko znosi i wszystko przetrzyma (więcej o "atrybutach" miłości zob. 1 Kor 13, 1-13)... :-)
Zatem w tym Wielkanocnym czasie (przypomnę, że Niedzielę Zmartwychwstania Wspólnota Kościoła "rozciąga" na oktawę tj. osiem dni, a cały okres wielkanocny trwa przez pięćdziesiąt dni, czyli do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego) życzę Wam i Waszym bliskim nie tylko pragnienia dojrzewania do tej miłości wobec każdego bliźniego (tzn. nie tylko wobec tych którzy Was kochają - bo jak z kolei mówił sam Jezus - cóż za nagrodę mieć będziecie zob. Mt 5, 43–48), ale i doświadczania, i uczenia się przyjmowania tej bezinteresownej BOŻEJ MIŁOŚCI, bo tylko w niej jest źródło naszej. Życzę Wam cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do Prawdy, nie zniechęcania się mimo różnego rodzaju przeciwności i wątpliwości, bez pokonywania których nie ma autentycznego wzrostu! A obecnie tych zewnętrznych przeciwności jest nawet trochę więcej. Życzę Wam wreszcie ZMARTWYCHWSTANIA i to nie tylko w ostatniej godzinie życia, ale też tych małych wskrzeszeń z codziennych małych śmierci, których doświadczamy przez własny grzech, grzech innych lub po prostu - bez konkretnej przyczyny. I niech to będzie Wasz udział w Bożym dziele zbawienia świata (jeśli ktoś chciałby pomedytować na ten temat, to zapraszam do spokojnego przemedytowania artykułu).
A moją radość ze Zmartwychwstania Chrystusa niech wyrazi ta pieśń

Pozdrawiam! Z Bogiem!
ks. Michał
Opublikowano: 26 marca 2020

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży dotyczący Pierwszej Komunii Świętej.

Opublikowano: 19 marca 2020

Śpieszę z informacją, że póki co nie zapadła decyzja o zmianie terminu I Komunii, co oczywiście nie oznacza, że tak się nie stanie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości sytuacji w której się znajdujemy i tak na prawdę nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Gdyby sytuacja uspokoiła się do Świąt Wielkanocnych to zarówno "nasza" Msza św. i katecheza 17 kwietnia są do przeprowadzenia, a I Komunia, która przypada na maj tym bardziej. Nikt jednak takiej gwarancji nie da i można się liczyć z różnymi scenariuszami, także tymi które mogą wymusić przesunięcie uroczystości na inny termin, np. na czerwiec, a nawet jeszcze dalej tj. na przyszły rok szkolny (przy założeniu, że świat będzie nadal istniał, co choć wydaje się dosyć prawdopodobne - w końcu nie mamy doświadczenia, by już kiedyś przestał - to przecież też nikt stu procentowej gwarancji nie da).

Osobiście uważam, że trzeba działać tak, jakby wszystko miało się odbyć normalnie - zwracam szczególnie uwagę na konsekwentne i regularne powtarzanie z dziećmi modlitw na zaliczenie, zwłaszcza, że jeśli dzieci wrócą do szkół, czasu na zaliczenie będzie zapewne mało. Zresztą niezależnie od przyjęcia lub nie Komunii św. ich znajomość, kolokwialnie mówiąc, „nie zaszkodzi". Zachęcam też do uczestnictwa we Mszach św. za pośrednictwem mediów. Dobrze byłoby się do tego przygotować, należycie ubrać, można nawet przykryć stół białym obrusem, postawić krzyż zapalić świece. Wszystko to by pomoc sobie w odpowiednim jej przeżyciu, z uwagą i powagą wsłuchać się w Boże Słowo (zwłaszcza, że w tym kontekście nabiera dodatkowo swojej mocy). Zresztą chyba czujecie, że oglądanie Mszy św,. np. podczas spożywania obiadu, lub w pidżamie popijając herbatę byłoby czymś raczej niewskazanym (no chyba, że ktoś jest chory, to może i oglądać z łóżka...).

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was pozostaje jeszcze trudność organizacyjna związana z rezerwacją sal, zaliczkami itp., ale tutaj nikt Was w decyzji nie wyręczy. Osobiście nigdy nie byłem zwolennikiem wielkich imprez na I Komunię - sam pamiętam swoją, kameralną w gronie chrzestnych i dziadków i to w czasach, gdy towar był raczej trudno dostępny. Oczywiście nie był to wówczas mój problem, ale jakoś rodzina zdała egzamin i wszystko odbyło się dobrze. Oczywiście dziś są inne standardy, ale może właśnie ta cała sytuacja ma nam coś do zakomunikowania, bo widzicie, że cały świat musiał zwolnić, pogodzić się z różnymi stratami, nie tylko pieniędzy, ale i przyzwyczajeń, oczekiwań, a czasami przecież i swoich bliskich. W tym kontekście ufam, że uda nam się wszystkim z nową świeżością spojrzeć na Ewangelię, a może nawet w nią na serio uwierzyć...

Tyle na razie! Miałem nawet coś nagrać, ale usiadłem, by napisać jakiś krótki komunikat, a wyszło jak zwykle... Sami widzicie na moim przykładzie, jak trudno się pozbyć swoich przyzwyczajeń... laughing Ale nie traćmy Nadziei!!!

Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrówcie też dzieci, a na koniec pozwolę sobie dołączyć krótki filmik, zresztą może już go znacie. Wiem, że w obliczu ogromnej tragedii ludzkiej, jak chociażby tej we Włoszech może się on wydawać kontrowersyjny, ale jeśli chociaż jednej osobie pomoże inaczej spojrzeć na życie, zbliżyć się do Boga i docenić to, co się ma to jestem gotów zaryzykować. Trzymajcie się z Bogiem! Thank you covid-19.

ks. Michał

Opublikowano: 14 marca 2020

Drodzy rodzice!

W związku z rządowym ograniczeniem liczby uczestników publicznych zgromadzeń skutkującym ograniczeniem możliwości udziału w zewnętrznych praktykach religijnych zachęcam Was do modlitwy z dziećmi domu. Oczywiście w zaistniałej sytuacji uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez media, czy rodzinne odprawienie Drogi Krzyżowej (np. z otrzymanej książeczki do nabożeństwa) upoważnia Was do dokonania z czystym sumieniem odpowiedniego wpisu w indeksie komunijnym. Co więcej - rodzinna modlitwa jest wspaniałą okazją do budowania wzajemnych więzi miłości ze sobą i z Bogiem! Wykorzystajcie - proszę - ten czas, a gwarantuję Wam, że zobaczycie błogosławione tego owoce. Pan daje nam niezwykły czas, w którym możemy nie tylko być „bardziej" ze sobą, ale i kontemplować wartość tego co ponadczasowe i kruchość doczesności! To naprawdę niesamowity czas!!! Niezwykły Wielki Post i bardzo egzystencjalne rekolekcje dla świata! Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i błogosławię! Do zobaczenia wkrótce!

ks. Michał

Opublikowano: 5 listopada 2019

Spotkania odnośnie strojów komunijnych odbędą się:
15 listopada (piątek) godz. 18:00, szkoła przy ul. Olbrachta (chłopcy)
15 listopada (piątek) godz. 18:30, szkoła przy ul. Olbrachta (dziewczynki)
21 listopada (czwartek) godz. 18:30, szkoła przy ul. Redutowej
21 listopada (czwartek) godz. 19:00, szkoła przy ul. Elekcyjnej

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1, zejście schodami przy zakrystii. Uwaga: Prosimy o przyjście i wyjście bocznym wejściem tzn. od parkingu przy plebanii, by unikać przechodzenia przez kościół w trakcie nabożeństw.

W harmonogramie poprawiłem daty, bo wszystkie miały "przeterminowany" rok.

Przy okazji przypominam o „naszej" Mszy św. o 15:30 i następującej po niej katechezie w niedzielę 17 listopada. Do zobaczenia! ks. Michał

Opublikowano: 5 października 2019

Uwaga! Dla wszystkich, którzy już wydrukowali harmonogram: ze względu na Niedzielę Palmową, kwietniowa „Msza św. Komunijna" z katechezą odbędzie się dopiero 19-go kwietnia zamiast 5-go kwietnia 2020 r.

Odnośnie numeru rachunku bankowego parafii, na które prosimy wpłacać 70 zł. na różaniec, książeczkę, medalik, pamiątkę Komunijną i kwiaty to jest to:
69 1240 6117 1111 0010 7059 5133 z dopiskiem „I Komunia i imię i nazwisko".

Opublikowano: 11 września 2019

Drodzy rodzice! Dziękuję za obecność i życzę owocnego czasu przygotowań.

Back to top