Aktualności

13 stycznia na Mszy św. o godz. 13:00 oprawę liturgiczną zapewnił zespół pod kierownictwem pana Zbigniewa Wołosiewicza. Po Mszy św. zespół dał też koncert kolęd...

12 stycznia o godz. 18:00 w dolnym kościele mogliśmy obejrzeć jasełka...

12 stycznia po Mszy św. o godz. 13:00 odbył się w naszym kościele występ chóru Oktawa z Lesznowoli...

5 stycznia po Mszy św. o godz. 13:00 odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu chóru Jubilus...

5 stycznia odbyły się w dolnym kościele spotkania opłatkowe grup i wspólnot z naszej parafii...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2020 r. "Pokój jako droga nadziei dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne"...

Rozważania tegorocznych rorat nawiązywały do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy w nadchodzącym roku...

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia 2019 r. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"...

List arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza na Boże Narodzenie 2019 r.

Back to top