Parafia Dobrego Pasterza na Woli

Sakrament małżeństwa 

Małżeństwo w Kościele katolickim jest dobrowolnym związkiem między mężczyzną i kobietą, ukierunkowanym ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo, o ile jest ważnie zawarte, jest jedno i nierozerwalne, tzn. może być zawarte jednocześnie tylko z jedną osobą oraz jest ważne aż do śmierci. Śmierć współmałżonka rozwiązuje zatem przymierze małżeńskie i czyni człowieka wolnym, tak że może zawrzeć ponownie związek małżeński.

Obowiązki narzeczonych: 

 1. Udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich. 
 2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej.
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Udział w skupieniu przedślubnym (zwykle odbywa się je na zakończenie ostatniej konferencji).
 5. Rozmowa z kapłanem.
 6. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy, zobowiązani są zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i dostarczyć do parafii dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 7. Wizyta w kancelarii parafialnej:
    – spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
    – wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
    – ustalenie daty ślubu,
    – ponowne spotkanie narzeczonych i świadków najlepiej w tygodniu poprzedzającym ustalony termin zawarcia sakramentu, by spisać akt ślubu i złożyć na nim podpisy, a także omówić ceremonię zawarcia sakramentu małżeństwa.
 8. Narzeczeni indywidualnie ustalają szczegóły czytań biblijnych (z celebransem), przystrojenia kościoła (w zakrystii) oraz oprawy muzycznej liturgii sakramentu małżeństwa (z organistą). 

 Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.
 4. Dowody osobiste.
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia dokumentu nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu. 

W dniu ślubu, na 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa, narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:
  złożyć brakujące podpisy,
  przynieść obrączki,
  dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach przedślubnych, spowiedzi św., dniu skupienia i poradni rodzinnej. 

 

Kurs dla narzeczonych

2023 roku organizujemy dwa cykle kursu dla narzeczonych:

♦ wiosenny: od 10.01.2023 r.
 jesienny: termin rozpoczęcia podamy później.

Zapisy na kurs na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w powyższym terminie w kaplicy Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 19:00Kolejne spotkania odbywają się we wtorki w godz. 19.30-21.00 w podziemiach kościoła (wejście od strony plebanii).

Uwaga: nie ma możliwości dołączenia do kursu po jego rozpoczęciu.

Informujemy również, że ze względu na wskazania dla archidiecezji warszawskiej w naszej parafii nie prowadzimy kursów weekendowych.