wrzesień 2021

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

 • Ogólna: Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

         Intencje parafialne:

 • W intencji Tych, co swoje życie oddali za Ojczyznę – o niebo dla Nich
 • O dobre przeżycie uroczystości beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Matki Róży Czackiej i Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • O dobry rok szkolny dla dzieci i młodzieży
 • O błogosławieństwo Boże dla pracy rolników i o urodzaje
 • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
 • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona i akolitów, posługujących w naszej parafii. 
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top