Aktualności

Rozważania tegorocznych rorat nawiązywały do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy w nadchodzącym roku...

Jak co roku roraty cieszyły się sporym zainteresowaniem wiernych, a wśród nich licznych dzieci, które z tornistrami, przed szkołą, licznie nawiedzały kościół by czuwać z Maryją w czasie Adwentu. Każdego dnia homilia przybliżała historię życia kard. Stefana Wyszyńskiego, dzięki czemu mogliśmy lepiej poznać wielkiego Prymasa Tysiąclecia, nie tylko te najdonioślejsze wydarzenia w jego historii, ale także mniej znane fakty z okresu jego dzieciństwa, które kształtowały postać przyszłego prymasa.

Dzieci codziennie mogły wylosować i zabrać do domu obraz kard. Wyszyńskiego, który przez okres adwentu nawiedzał w ten sposób ich domy pobudzając do rodzinnej modlitwy i refleksji. Codziennie po roratach dzieci z niektórymi rodzicami i opiekunami uczestniczyły w śniadaniach w plebanii, po czym udawały się do szkoły. Na koniec rorat ponad dwadzieścioro dzieci otrzymało przygotowane przez księdza proboszcza cenne nagrody za udział we wszystkich roratach, a na ostatnim adwentowym śniadaniu złożyliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

Dziękujemy wszystkim za obecność, wspólną modlitwę oraz zaangażowanie i pomoc podczas śniadań!

 

Back to top