Aktualności

W pierwszą niedzielę Adwentu 1 grudnia na Mszy św. o godz. 10-tej modliliśmy się wspólnie z ks. proboszczem Zdzisławem Rogozińskim z okazji imienin jego oraz jego poprzednika ks. prałata Zdzisława Struzika.

Ksiądz proboszcz Zdzisław Rogoziński objął naszą parafię ponad 3 lata temu. Dziękując za troskę o wygląd naszego kościoła zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym życzymy dalszego Bożego prowadzenia i sił do owocnego służenia wiernym darem Kapłaństwa. Solenizanta oraz jego imiennika polecamy modlitwie Parafian!

Back to top