Parafia Dobrego Pasterza na Woli

Kapłaństwo

Kapłan sprawując Sakramenty działa w osobie Chrystusa (in persona Christi). Bez niego nie może odbyć się żadna Msza święta, gdyż jedynie on, za sprawą sakramentu święceń, posiada władzę konsekrowania chleba i wina. Gdy w czasie Modlitwy Eucharystycznej wypowiada słowa: „To jest bowiem Ciało moje…” oraz „To jest kielich Krwi mojej…”, wówczas złożone na ołtarzu dary ofiarne, mocą Ducha Świętego przyzywanego w Epiklezie, stają się prawdziwie, realnie i substancjalnie Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa

 

Duszpasterze naszej parafii

Daty w nawiasach oznaczają: (rok urodzenia; rok święceń; rok przyjścia do parafii)

Proboszcz

ks. Dariusz Szyszka
(1970; 1999; 2020)

♦ Wspólnoty Neokatechumenalne

♦ Domowy Kościół

♦ Przygotowanie do bierzmowania

♦ Kurs dla narzeczonych

♦ Schola studencka

♦ Drużyna harcerek

♦ Duszpasterstwo chorych

Wikariusz

ks. Kamil Klocek

 

♦ Wspólnoty Neokatechumenalne

♦ Domowy Kościół

♦ Przygotowanie do I Komunii Świętej

♦ Ministranci

♦ Duszpasterstwo chorych

♦ katecheta

♦ Postcresima

Wikariusz

ks. Artur Lachowicz

Wikariusz

ks. Adam Gorlewski

Rezydent

Dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Warszawie
profesor UKSW

 

ks. prałat dr hab. Zdzisław Struzik
(1946; 1971; 2008)

♦ Proboszcz parafii w latach 2008-2016

♦ Dyrektor Instytutu Jana Pawła II.

Rezydent

ks. Moisés Marín Pérez

Rezydent

ks. Piotr Janiszewski