Sakrament małżeństwa

Małżeństwo w Kościele Katolickim jest dobrowolnym związkiem między mężczyzną i kobietą, ukierunkowanym ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo, o ile ważnie zawarte, jest jedno i nierozerwalne, tzn. może być zawarte jednocześnie tylko z jedną osobą oraz jest ważne aż do śmierci. Śmierć współmałżonka rozwiązuje zatem przymierze małżeńskie i czyni człowieka wolnym, tak, że może zawrzeć ponownie związek małżeński.

 

Back to top