Obowiązki narzeczonych

 1. Udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich. 
 2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej.
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.
 4. Udział w skupieniu przedślubnym (zwykle odbywa się je na zakończenie 10 konferencji).
 5. Rozmowa z kapłanem.
 6. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i dostarczyć do parafii dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 7. Wizyta w kancelarii parafialnej:
     - spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
     - wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
     - ustalenie daty ślubu,
     - ponowne spotkanie narzeczonych i świadków najlepiej w tygodniu poprzedzającym 
  ustalony termin zawarcia sakramentu by: spisać akt ślubu i złożyć na nim podpisy, omówić ceremonię zawarcia sakramentu małżeństwa.
 8. Narzeczeni indywidualnie ustalają szczegóły czytań biblijnych (z celebransem), przystrojenia kościoła (w zakrystii) oraz oprawy muzycznej liturgii sakramentu małżeństwa (z organistą). 

 Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.
 4. Dowody osobiste.
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) - data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu. 

W dniu ślubu, na 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:
 - złożyć brakujące podpisy,
 - przynieść obrączki,
 - dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św., dniu skupienia i poradni rodzinnej. 

Back to top