Formalności przed chrztem dzieci

Formalności kancelaryjne:

  1. Ustalenie daty chrztu – przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem.

Chrzty odbywają się z zasady w I, III i V niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00 (w wakacje o 12:00). Praktycznie nie ma ograniczeń odnośnie liczby dzieci, które mogłyby przyjąć chrzest na jednej Mszy św.

UWAGA: Do odwołania chrzty odbywają się pojedynczo po ustalonej Mszy św. niedzielnej niezależnie od tygodnia w miesiącu.

  1. Spisanie dokumentów – ok. 2 tygodnie przed chrztem.

Wymagane są następujące dokumenty:

♦ akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)

♦ zgody dla chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

♦ dodatkowo, jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, konieczna jest zgoda na chrzest z ich parafii zamieszkania.

Ponadto potrzebne są informacje o rodzicach i chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek). W czasie wizyty wręczane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

  1. Podpisanie aktu chrztu – w dzień chrztu.

Rodzice i chrzestni stawiają się w kancelarii w dniu chrztu, ok. 20 min. przed Mszą św., by złożyć podpis w księgach parafialnych.

 

Ponadto wymagany jest:

  1. Udział rodziców i chrzestnych w katechezie piątek przed chrztem.

Katecheza odbywa się po Mszy św. o godz. 19:00 w kapicy Miłosierdzia. jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych (jeśli możliwe, prosimy przyjść bez dzieci).

UWAGA: Do odwołania zamiast katechezy rodzice otrzymują broszurę na temat chrztu, do zapoznania się we własnym zakresie.

  1. Spowiedź rodziców i chrzestnych.

Podpisane przez spowiednika kartki ze spowiedzi rodzice i chrzestni przekazują w dzień chrztu podczas podpisywania dokumentów.

  1. Zakup białej szaty i świecy używanych podczas liturgii chrztu.

Zwracamy także uwagę na wybór odpowiednich chrzestnych, którzy modlitwą i świadectwem życia będą wspierać swojego chrześniaka oraz o stosowny strój na liturgię, który nie będzie „rozpraszał” wspólnoty wiernych

 

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych z przeszkodami

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych z przeszkodami, a więc takimi, w których jedno lub oboje rodziców związanych jest węzłem małżeńskim z inną osobą odbywa się na zasadach określonych dla związków sakramentalnych. Rodzice i chrzestni zobowiązani są jednak do złożenia dodatkowego oświadczenia, w którym zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Jeżeli istnieją uzasadnione argumenty dla stwierdzenia nieważności istniejącego węzła małżeńskiego z inną osobą, stanowiącego przeszkodę dla prowadzenia przez rodziców dziecka życia sakramentalnego, zachęcamy, by sprawę skierować do sądu kościelnego w celu zbadania ważności zawartego małżeństwa.

Back to top