Chrzty dzieci ze związków sakramentalnych lub niesakramentalnych "z przeszkodami".

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w I, III i V niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00 (w wakacje o godz. 12:00). Na około dwa tygodnie przed planowanym chrztem rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu chrztu w księgach parafialnych przynosząc:

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu);
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania dopuszczające ich do tej godności.

Ponadto potrzebne będą dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek i adres zamieszkania). Po spisaniu aktu chrztu rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi uczestniczą w katechezie chrzcielnej w piątek przed chrztem ok. godz. 19:30 (tj. po wieczornej Mszy św.) w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Chrzty dzieci ze związków niesakramentalnych "bez przeszkód".

Chrzty dzieci ze związków niesakramentalnych, które nie mają przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego, odbywają się dwa razy w roku: w Niedzielę Chrztu Pańskiego (niedziela po 6-tym stycznia) oraz w trzecią niedzielę wielkanocną. Rodzice zgłaszają się do kancelarii odpowiednio przed rozpoczęciem Adwentu i Wielkiego Postu. Chrzest poprzedzają trzy katechezy dla rodziców dziecka, które będą odbywać się w trzy kolejne niedziele Adwentu i Wielkiego Postu (konkretne daty podane będą podczas spotkania). Obecność obojga rodziców na wszystkich katechezach jest obowiązkowa.

 

Back to top