Zgoda dla chrzestnych

Zaświadczenie upoważniające do bycia rodzicem chrzestnym wystawiane jest naszym parafianom wyłącznie na podstawie osobistej wizyty w kancelarii. Nie ma więc możliwości uzyskania takiej zgody w czyimś imieniu.

Rola chrzestnego we Wspólnocie wierzących jaką jest Kościół od zawsze wiązała się ze szczególną godnością i odpowiedzialnością zarówno wobec tej wspólnoty jak i wobec samego kandydata do chrztu. W Kościele pierwotnym na przykład chrzestny nie tylko pomagał kandydatowi należytym przygotowaniu się do przyjęcia chrztu, był obecny podczas liturgii chrzcielnej i wspierał go po chrzcie, ale i swoją postawą pociągał do wiary i pomagał w wytrwaniu w wierności Bogu. Dlatego Kościół od zawsze troszczył się o to, by chrzestny spełniał określone warunki, które dają uzasadnioną nadzieję na należyte wypełnianie przez niego swojego zadania. Zgodnie z obecnymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego wymaga się, by chrzestny:

  • miał ukończone 16 lat;
  • sam miał już sakrament bierzmowania;
  • był praktykującym katolikiem prowadzącym życie zgodne z wiarą (uczestnictwo w coniedzielnej Mszy Świętej, regularna spowiedź, uznawanie nauki Kościoła w kwestiach dotyczących wiary i moralności. Z tego względu chrzestnym nie może być np. osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • przedstawił zaświadczenie wydane przez parafię zamieszkania, że może być dopuszczony do godności rodzica chrzestnego; 
    (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję tzw. świadka chrztu, ale tylko obok chrzestnego katolika, katolik więc może być jedynie chrzestnym, a nie świadkiem chrztu)

Chrzestny w czasie liturgii chrztu powinien być w stanie łaski uświęcającej, by w czasie jej celebracji mógł przyjąć Komunię Świętą. Jako pomoc w tym zakresie niektóre parafie (w tym nasza) wydają kartki do spowiedzi, które po podpisaniu przez spowiednika należy przekazać księdzu przed chrztem (najlepiej przy podpisywaniu dokumentów).

Back to top