Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w I, III i V niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Wyjątek stanowią chrzty dzieci ze związków niesakramentalnych, które nie mają przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego. Będą się one odbywać dwa razy w roku: w trzecią niedzielę wielkanocną oraz w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Chrzest taki będą poprzedzać trzy katechezy dla rodziców dziecka (obecność obojga rodziców na wszystkich katechezach jest obowiązkowa). Najbliższy termin chrztu dzieci ze związków niesakramentalnych, w których nie ma przeszkód do ślubu odbędzie się w 2018 roku 15 kwietnia, a katechezy przed chrztem dla zainteresowanych rodziców odbędą się w niedziele 4, 11 i 18 marca o godz. 18.00 w "Sali Kolumnowej" dolnego kościoła.

 Niezbędne dokumenty to:

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


Pouczenie przed chrztem oraz katecheza przedchrzcielna odbywa się w piątek przed I i III niedzielą miesiąca w kaplicy Milosierdzia Bożego po ostatniej wieczornej Mszy Świętej (ok. godz. 19.30).

Back to top