Rodzina Radia Maryja

 Biuro czynne jest w każdą środę w godz. od 17:00-18:00.

Więcej o duszpasterstwie

Charyzmatem Rodziny Radia Maryja jest bezinteresowne gromadzenie się wspólnot wiernych wokół kultu Maryi, uczestnictwo w modlitwach i głoszenie Dobrej Nowiny.


Planujemy organizowanie: 
*    Spotkań formacyjnych 
*    Spotkań modlitewnych 
*    Pielgrzymowanie na Jasną Górę

Back to top