Rodzina Radia Maryja

 Biuro czynne jest w każdą środę w godz. od 17:00-18:00.

Historia

Biuro Radia Maryja za zgodą ks. Proboszcza Józefa Łazickiego zostało założone w 1994r. w parafii Św. Wawrzyńca. Od dnia 19.03.2006r. nastąpiło erygowanie parafii p.w. Dobrego Pasterza i od tej daty biuro Radio Maryja funkcjonuje w naszej parafii. 

W każdy czwartek o godz. 17:20 Rodzina Radia Maryja spotyka się w kaplicy Miłosierdzia Bożego na modlitwie różańcowej w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy tym Radiu. 
W rocznicę założenia Radia Maryja w Toruniu tj. 8 grudnia oraz założenia biura Radia Maryja w naszej parafii tj. 3 maja, sprawowana jest Eucharystia w w/w intencjach. 

Back to top