Postcresima

 Wkrótce.

Więcej o duszpasterstwie

Czas dojrzewania, którego główny okres przypada na koniec szkoły podstawowej i trwa do osiągnięcia pełnoletniości, to czas burzliwych przemian psycho-fizycznych charakteryzujący się między innymi dużą potrzebą niezależności, buntem przeciw rodzicom i zapotrzebowaniem na akceptację w środowisku rówieśniczym. Stanowi on szczególnie ważny i trudny okres życia wymagający dużej uwagi i troski ze strony rodziny. Duszpasterstwo zwane Postcresima (wł. „Po-bierzmowanie"), które powstało w Rzymie pod koniec lat 90-tych minionego wieku  (we Włoszech bierzmowanie przypada już na wiek 12 lat), opiera się na doświadczeniu wspólnot neokatechumenalnych, które dostrzegły potrzebę osobowego i duchowego towarzyszenia młodym w tym szczególnym okresie ich życia. Duszpasterstwo usiłuje wyjść na przeciw potrzebom i trudnościom młodzieży oferując możliwość duchowego i psychicznego rozwoju w małych, mieszanych grupkach rówieśniczych spotykających się w domach chrześcijańskich rodzin.

Back to top