Postcresima

 Wkrótce.

Formacja

Formacja opiera się na trzech filarach, którymi są:

♦ spotkania w chrześcijańskiej rodzinie (3 razy w miesiącu) gdzie w atmosferze życzliwości, szczerości i akceptacji młodzi mogą w małym, rówieśniczym gronie wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich wiary i życia. W oparciu o własne doświadczenie i Pismo Święte młodzi szczegółowo rozważają przykazania dekalogu, cnoty teologalne i kardynalne, grzechy główne i inne tematy katechizmowe;

♦ liturgie pokutne w kościele (1 raz w miesiącu), gdzie oprócz tematycznej katechezy przygotowanej przez duszpasterza mają możliwość skorzystania z sakramentu pojednania;

♦ pięciodniowy obóz wakacyjny, z bogatym programem obejmującym między innymi katechezy, liturgie oraz gry i zabawy.

Przy okazji formacji młodzi w naturalny sposób przygotowują się do bierzmowania, a po jego przyjęciu, jeśli tylko wyrażą taką chęć (dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że jest to większość) mają możliwość kontynuowania spotkań do osiągnięcia pełnoletniości. 

Back to top