Postcresima

 Wkrótce.

Aktualności

Młodzież przygotowuje się do letniego obozu formacyjnego i prosimy o pomoc w jego sfinansowaniu.

Obóz z bogatym programem obejmuje między innymi katechezy, liturgie oraz gry i zabawy. Odbędzie się w tym roku w Bieszczadach i weźmie w nim udział kilkadziesiąt osób.

Nie wszyscy są w stanie pokryć wydatki związane z tym wyjazdem stąd nasza prośba. 

Wpłat można dokonywać na dedykowane subkonto naszej parafii: 
Bank Polska Kasa Opieki SA 
06 1240 6117 1111 0010 8969 7022

Back to top