czerwiec 2022

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: Za rodziny 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. 

    Intencje parafialne:

  • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, o pokój dla Ukrainy i świata
  • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
  • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii
  • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, posługujących w naszej parafii. 
  • Za Siostry Sługi Jezusa Miłosiernego posługujące w naszej parafii
  • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
  • o pokój dla Ukrainy i świata
  • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
  • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top