Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
 Ułan Ude w Rosji 

Ułan Ude to licząca ponad 400 tys. mieszkańców stolica rosyjskiego okręgu Buriacji znajdującej się na Syberii Wschodniej. Katolicka parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa związana jest z naszą parafią od 2016 roku przez tzw. most modlitewny, inicjatywę, której celem jest współpraca między katolickimi parafiami na Syberii a polskimi diecezjami.

W 2015 roku po wizycie naszego metropolity kard. Kazimierza Nycza w Irkucku zrodziła się idea utworzenia mostów modlitewnych pomiędzy parafiami na Syberii, a diecezjami w Polsce. Po tym spotkaniu biskup diecezji irkuckiej Cyryl Klimowicz wystosował list do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym podzielił się swoim marzeniem utworzenia „trwałego mostu modlitwy pomiędzy parafiami na Syberii, a poszczególnymi diecezjami, który siłą swojej modlitwy przetrwa nas i w wymiarze duchowym będzie żywą pamięcią o tych milionach osób mających w swojej biografii rozdział zsyłki”. Abp Stanisław Gądecki wsparł inicjatywę, powierzając jej koordynowanie ks. Leszkowi Kryży SChr, dyrektorowi Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Pierwsza edycja akcji objęła sześć polskich parafii, w tym trzy warszawskie, wśród których znalazła się nasza.

Mostem modlitwy nasza parafia połączona została właśnie z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan Ude. Obecnie proboszczem tej parafii od ponad 20 lat jest ks. Adam Romaniuk, który kilkukrotnie gościł już w naszej parafii, m. in. głosząc rekolekcje wielkopostne w 2019 roku. Na terenie parafii posługują także siostry Dominikanki. Więcej o zaprzyjaźnionej parafii, a także o realiach życia katolików na Syberii można posłuchać w homilii ks. Adama, świadectwa jednej z sióstr zakonych oraz reportażu powstałym z okazji jubileuszu 100-lecia poświęcenia pierwszego kościoła wybudowanego z inicjatywy polskiej diaspory.

Back to top