Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego 

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest habitowym instytutem zakonnym na prawie papieskim, założonym przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Zostało ono powołane w Kościele, by wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Miłosierdzia, przez osobiste uświęcenie i ukazywanie ludziom Bożego Miłosierdzia, które objawiło się w pełni w Osobie Jezusa Chrystusa. (Konstytucje ZSJM, p. 2)

Placówka Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Republice Południowej Afryki powstała w roku 2011. Siostry zostały zaproszone do posługi przy tworzącej się parafii Miłosierdzia Bożego w Walkerville / Gauteng. Starając się życiem realizować charyzmat Zgromadzenia – z ufnością wielbić, głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie - siostry angażują się w życie wspólnoty parafialnej, posługę w zakrystii, opiekę nad ubogimi i samotnymi, katechizację młodzieży, promocję idei i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Współpracując ze Stefanem Herokiem – założycielem Fundacji Charytatywnej „The Dawn of Hope”, oraz innymi dobroczyńcami i sponsorami, siostry otaczają opieką duchową i materialną dzieci z sierocińca „St Kizito” oraz z domu opieki dla dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi „Pracious Hope”.

Dalsze informacje Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w RPA.

Dalsze informacje Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Back to top