Rodzina Jełowickich na misji ad gentes w Tulonie we Francji

Bartek i Kasia wraz z siedmiorgiem swoich dzieci należą do 3 wspólnoty neokatechumenalnej z naszej parafii. Wraz z kilkoma innymi rodzinami z innych krajów i księdzem od 2012 roku są na misji ad gentes w Tulon we Francji.

Nazwa odbiorcy: Fundacja HODIE
Nr Konta: 22 1240 2034 1111 0010 5534 9883 (PeKaO S.A.)
Tytułem: Darowizna Tulon

Back to top