Pomoc dla misji

Kościół jest wspólnotą powołanych do dzielenia się wiarą. Troska o misje jest jednym z Jego istotnych zadań wynikających z najważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim narodom przekazanym przez Apostołom Jezusa (zob Mt 28,18-20). Oprócz wspierania misji chociażby poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, czy Komisję Episkopatu Polski ds. Misji zachęcamy do modlitwy i wsparcia materialnego misji związanych z naszą parafią.

 

Back to top