Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki parafialnej

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku parafialnego - dojście schodami przy zakrystii.

„Poszukiwanie Boga nie jest drogą na pustyni. Bóg sam wysłał pewne sygnały za pośrednictwem słowa. Stąd centralna rola bibliotek w klasztorach (przyp. w parafii) i stąd waga słowa jako racjonalnego instrumentu komunikowania się z innymi i z Bogiem"

Joseph Ratzinger, „Ratzinger na celowniku", s 142

W grudniu biblioteka będzie czynna w I, II i III niedzielę miesiąca.
W IV I V niedzielę oraz we wtorki biblioteka będzie zamknięta.

Historia

Biblioteka  przy parafii Dobrego Pasterza w Warszawie została otwarta w październiku 2003 roku, dzięki inicjatywie księdza proboszcza Józefa Łazickiego, w pomieszczeniach nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem Dobrego Pasterza. Bibliotekę naszą poświęcił Jego Eminencja Ksiądz Prymas kardynał Józef Glemp. Obecnie opiekunem Biblioteki jest ksiądz proboszcz Zdzisław Struzik.
Zasób biblioteczny powstał z darów  parafian i, pracujących w naszej parafii,  księży oraz książek przekazanych przez Wydawnictwo "Pruszyński i ska".  Na całość zbiorów składa się ok. 4.200  książek, kilkadziesiąt videokaset i kilka  tytułów czasopism kościelnych. Dla potrzeb czytelników opracowano 2 katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

Pod względem tematycznym najwięcej mamy książek z zakresu szeroko pojętej tematyki teologicznej, a także psychologicznej, moralnej, problemów Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijaństwa. Są tu m. in.: pozycje dotyczące liturgii, wyznania wiary, sakramentów świętych, katechetyki, dziejów papiestwa, zakonów i misji, problematyki chrystologicznej i mariologicznej. Bogato prezentuje się dział "Święci i błogosławieni" często penetrowany przez młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 
Osobne hasła poświęcono Janowi Pawłowi II i księdzu Jerzemu Popiełuszce, wyodrębniono encykliki i listy apostolskie.

Najstarszą książką w księgozbiorze jest  Pismo Święte  wydane w tłumaczeniu księdza Wujka przed 115 laty, ale posiadamy również nowe wydania Pisma Świętego. Jest duży dział literatury pięknej, historycznej i młodzieżowej; znaleźć tu można wiele pozycji dotyczących lat drugiej wojny światowej. Są to książki autorów polskich i zagranicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje zbiór "Reduty", najpierw wydawanej nieregularnie  jako pismo parafii Św. Wawrzyńca, a ostatecznie ukazującego się, w kolorowej szacie graficznej, pod nazwą "Reduta Dobrego Pasterza".

Back to top