Ministranci

Służba ministrancka nie polega tylko i wyłącznie na posłudze liturgicznej. Nieustannie prowadzone są spotkania formacyjne, organizowane wspólne wyjazdy (dni skupienia, obozy letnie, wyjścia w celu pozwiedzania ciekawych zakątków Warszawy), czy też zabawy i zawody sportowe. Oczywiście podstawą jest troska o rozwój duchowyprzybliżanie Pana Boga tym, którzy dopiero przyjęli pierwszą Komunię św. lub może czują się zagubieni, rozwijanie wiedzy z liturgiki i biblistyki, ale też przygotowanie do życia.

Formacja

Jako wspólnota jesteśmy zorganizowani w sposób hierarchiczny, każdy ma swoje miejsce, obowiązki, prawa i zadania, które podejmuje z własnej nieprzymuszonej woli. Najwyżej stoi Opiekun, następnie Rada Starszych z Ceremoniarzem Grupy Ministranckiej na czele. Członkowie Rady spotykają się na cotygodniowych obradach, by czegoś także się nauczyć, poznać siebie, by zobaczyć, gdzie w tej chwili stoi Bóg w ich życiu, a także podzielić się swoimi doświadczeniami ze spotkań, które prowadzą w małych grupach. Pełnią także najważniejsze funkcje przy ołtarzu podczas wielkich uroczystościczytają Słowo Bożedzielą się obowiązkami związanymi z wieloma dziedzinami, od pisania artykułów począwszy, a na sporcie skończywszy. Można powiedzieć, że stopień w hierarchii zależy od stopnia zaangażowania i dopuszczenia do rodzaju wykonywanych posług. Ci co stoją wyżej służą tym, którzy stoją niżej – zadziwiająca zasada, która trwa od zawsze.

Back to top