Wspólnota fatimska jest grupą modlitewną, której działalność inspirowana jest orędziem skierowanym przez Matkę Bożą podczas objawień trojgu małych dzieci w Fatimie w Portugalii w 1917 roku.

Spis treści

Celem Wspólnoty jest współpraca z duszpasterzami i przygotowanie nabożeństw:

nabożeństwo fatimskie z różańcem wynagradzającym odbywające się 13-go dnia każdego miesiąca o godz. 17:00 (w wakacje o godz. 18:00).

Msza św. i następujące po niej nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 (w okresie wakacyjnym o godz. 8:00) na której odmawiany jest różaniec wynagradzający za zniewagi przeciw Najświętszej Maryi Pannie wraz z piętnastominutową medytacją tajemnic różańca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyżej wymienionych nabożeństwach!

Nabożeństwa te są odpowiedzią na wezwania Maryi skierowane do ludzkości podczas objawień w Fatimie, tworzące tzw. fatimską drogę ocalenia dla świata:

 

Odpowiedzialni za Wspólnotę w naszej parafii:

♦ duszpasterz: ks. Grzegorz
♦ osoba świecka: Aleksander.

Back to top