Wspólnota Fatimska

Celem Wspólnoty jest współpraca z duszpasterzami i przygotowanie nabożeństw:

♦ nabożeństwo fatimskie z różańcem wynagradzającym odbywające się 13-go dnia każdego miesiąca o godz. 17:00 (w wakacje o godz. 18:00).

♦ Msza św. i następujące po niej nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 (w okresie wakacyjnym o godz. 8:00) na której odmawiany jest różaniec wynagradzający za zniewagi przeciw Najświętszej Maryi Pannie wraz z piętnastominutową medytacją tajemnic różańca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyżej wymienionych nabożeństwach!

Back to top