Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia jest odpłatnym programem terapeutycznym osobistej i grupowej pracy, inspirowany tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. To droga pracy własnej i współpracy z łaską Bożą. Program pomaga między innymi lepiej zrozumieć siebie i rozwinąć własną osobowość, bardziej poznać Boga i pogłębić relację z Nim, uczyć się radzić sobie z własnymi uczuciami, nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi, rozwiązywać konflikty w rodzinie czy z innymi ludźmi, akceptować siebie, nabrać pewności siebie, radzić sobie w nowych sytuacjach...

Rota przyrzeczenia kandydata

(kandydaci wspólnie odmawiają przyrzeczenie ministranckie)

Dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.

 Rota odnowienia przyrzeczenia ministranta

(ministranci już ustanowieni wspólnie odnawiają przyrzeczenie ministranckie)

Panie Jezu Chryste, * dziękujemy Ci ponownie * za łaskę powołania do służby liturgicznej w Twoim Kościele. * Dopomóż nam * dalej pełnić zaszczytne zadania * pobożnie, pilnie i radośnie. * Umacniaj naszą wolę * i zachowaj od zniechęcenia. * święta Maryjo, Służebnico Pana, * święty Tarsycjuszu, * święty Janie Bosko, * wstawiajcie się za nami. Amen.

 

Back to top