Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia jest odpłatnym programem terapeutycznym osobistej i grupowej pracy, inspirowany tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. To droga pracy własnej i współpracy z łaską Bożą. Program pomaga między innymi lepiej zrozumieć siebie i rozwinąć własną osobowość, bardziej poznać Boga i pogłębić relację z Nim, uczyć się radzić sobie z własnymi uczuciami, nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi, rozwiązywać konflikty w rodzinie czy z innymi ludźmi, akceptować siebie, nabrać pewności siebie, radzić sobie w nowych sytuacjach...

Więcej informacji

Back to top