Duszpasterstwo stanowi etap wtajemniczenia chrześcijańskiego obowiązkowy dla wierzących rodzin katolickich naszej parafii, których dzieci rozpoczynają III klasę szkoły podstawowej. Formacja trwa cały rok szkolny i obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Spis treści

O Duszpasterstwie

Okres rocznego, bezpośredniego przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej stanowi szczególną okazję i szansę na pogłębienie, a czasami wręcz odnowienie życia religijnego całej rodziny. Formacja dzieci odbywa się w pierwszej kolejności poprzez wpływ środowiska, w którym przebywają i w którym się wychowują, a więc zwłaszcza poprzez rodzinę. Fundamentalne jest tu zatem podejście rodziców do duchowego wymiaru życia. Rodzic, który sam w odpowiedzialny sposób traktuje i przeżywa swoja relację z Bogiem, nawet nieświadomie „promieniuje" nią na otoczenie, a zwłaszcza na dzieci, które są bacznymi obserwatorami i naśladowcami życia dorosłych. Dlatego tak ważne jest praktykowanie wiary przez samych rodziców, a to dokonuje się zwłaszcza przez:

♦ udział w niedziele i święta wraz ze Wspólnotą Kościoła we Mszy św.,

♦ regularną spowiedź i Komunię św. (jeśli nie ma przeszkód)

♦ indywidualną i rodzinną modlitwę,

♦ praktykowanie chrześcijańskich postaw w życiu,

♦ pogłębianie religijnej świadomości i wiedzy przez lekturę Pisma Świętego, odpowiednich czasopism, książek, czy Katechizmu Kościoła Katolickiego, oglądanie religijnych filmów lub programów, rozmyślanie i rozmowy na tematy wiary itp.

Oprócz powyższych praktyk stanowiących w istocie fundament życia każdego chrześcijanina, okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej domaga się jeszcze dodatkowej aktywności. Wiele z tego, co stanowi formację intelektualną, w przypadku dzieci dokonuje się na lekcjach religii. Dla dorosłych przygotowaliśmy 4 katechezy (raz na ok. dwa miesiące), których terminy i tematy podajemy w zakładce Harmonogram. Jednak odpowiedzialne i pełne przygotowanie duchowe nie może się opierać wyłącznie na zdobywaniu wiedzy. Nawet najlepszy przepis nie zastąpi przecież samej potrawy... Prawdziwie duchowy wymiar formacji obejmujący np. sakramenty nie może się odbywać inaczej jak poprzez udział w liturgii, obecność we Wspólnocie Kościoła. Stąd zachęcamy całą rodzinę do podjęcia - w miarę możliwości - praktyk religijnych, które przez wieki istnienia Kościoła stanowiły ogromną pomoc w kształtowaniu chrześcijańskiego ducha, jak chociażby:

♦ nabożeństwa różańcowe w październiku,

♦ roraty w Adwencie,

♦ drogi krzyżowe w Wielkim Poście,

♦ nabożeństwa majowe.

♦ procesja Bożego Ciała.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe „wymagania" mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zbyt ambitne. Gdy jednak przyjrzymy się naszemu zaangażowaniu w sprawy „tego świata" (por. Mk 4,19; Łk 16,8) może się okazać, że zajmują one prawie cały nas czas i siły. Dlatego jako duszpasterze, w oparciu o doświadczenie wielu rodzin zapewniamy, że jest to nie tylko wykonalne, ale niemal konieczne, by nie zagubić się w dzisiejszym świecie. Ostatecznie wszystko przeminie, a zostanie właśnie to co duchowe, a zwłaszcza MIŁOŚĆ. A z Niej będziemy sądzeni.


Kiedy?

I Komunia św. w 2020 roku

Szkoła Podstawowa nr 238 (ul. Redutowa): 10 maja o godz. 10:00.

Szkoła Podstawowa nr 236 (ul. Elekcyjna): 10 maja o godz. 11:30.

Szkoła Podstawowa nr 351 (ul. Olbrachta): 17 maja o godz. 10:00.

Rocznica I Komunii św. z 2019 roku

dla dzieci ze wszystkich szkół: 17 maja o godz. 11:30


Aktualności

Opublikowano: 05 października 2019

Uwaga! Dla wszystkich, którzy już wydrukowali harmonogram: ze względu na Niedzielę Palmową, kwietniowa „Msza św. Komunijna" z katechezą odbędzie się dopiero 19-go kwietnia zamiast 5-go kwietnia 2020 r.

Odnośnie numeru rachunku bankowego parafii, na które prosimy wpłacać 70 zł. na różaniec, książeczkę, medalik, pamiątkę Komunijną i kwiaty to jest to:
69 1240 6117 1111 0010 7059 5133 z dopiskiem "I Komunia i imię i nazwisko".

Opublikowano: 11 września 2019

Drodzy rodzice! Dziękuję za obecność i życzę owocnego czasu przygotowań.


Harmonogram

♦ 11.09.2018 (środa) po Mszy św. o godz. 19:00 - Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Zasady odnośnie przygotowania do I Komunii św. Katecheza: „Rola rodziców w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej. Modlitwa w życiu chrześcijanina.”

We wszystkie niedziele i święta nakazane - Msze święte:

Obecność na niedzielnej Mszy św. w święta nakazane należy do podstawowych obowiązków każdego katolika, a nieuzasadniona nieobecność stanowi poważne zaniedbanie. Zapraszamy na Msze św. dla dzieci, które w naszej parafii odbywają się o godz. 11:30, choć nie jest najważniejsze, w którym kościele i o której godzinie będziecie – ważne, by być! Do naszej parafii zapraszamy koniecznie na specjalnie Msze św. w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św. w wybrane niedziele na godzinę 15:30 (szczegóły poniżej).

♦ W październiku - Nabożeństwa różańcowe (min. 2 razy w tygodniu):

dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 17:00. Gdyby te dni nie pasowały to zapraszamy na nabożeństwa dla dorosłych: od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 18:00; w niedziele po Mszy św. o godz. 17:00

♦ 06.10.2018 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z poświęceniem i wręczeniem różańców.

♦ 17.11.2018 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z katechezą.

♦ W Adwencie - Roraty (min. 2 razy w tygodniu)

Adwent w tym roku rozpoczyna się 1 grudnia i trwa jak zwykle do Wigilii Bożego Narodzenia. Zapraszamy na roraty codziennie (od poniedziałku do soboty) o godz. 6:30.

♦ 08.12.2018 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z poświęceniem i wręczeniem medalików.

♦ 02.02.2019 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z katechezą.

♦ Wielki Post (26.02.2019-11.04.2019) - Nabożeństwa drogi krzyżowej - dla dzieci w piątki o godz. 17:00. Dla dorosłych w piątki po Mszy św. o godz. 18:00.

♦ 01.03.2019 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z poświęceniem i wręczeniem modlitewników.

♦ 19.04.2019 (niedziela) o godz. 15:30 - Msza św. z katechezą.

♦ W maju - Nabożeństwa majowe:

od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 18:00; w niedziele i uroczystości po Mszy św. o godz. 17:00.

♦ Pierwsza Komunia Święta 10 i 17 maja - szczegóły w zakładce Kiedy?

♦ Biały Tydzień - Msze św. od poniedziałku do piątku po Pierwszej Komunii Świętej:

To okres radości i podsumowania czasu formacji, kiedy dzieci zaproszone są do umocnienia swojej więzi z Chrystusem Eucharystycznym przez codzienny udział we Mszach św. i przyjmowanie Komunii Świętej. Każdy dzień poświęcony jest na poszerzanie chrześcijańskiej świadomości np. poprzez budowanie odpowiedzialności za misje itp.

♦ 11.06.2018 (czwartek) o 17:00 - Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. i procesja ulicami parafii.

Choć uroczystość Bożego Ciała przypada najczęściej po I Komunii św. to ma z nią ścisły związek i stanowi niejako zwieńczenie całego roku przygotowań do Jej przyjęcia. Zapraszamy do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w czasie procesji Bożego Ciała, która odbędzie się ulicami naszej parafii.


Użyteczne linki

Chrzest

Trzyminutowy Katechizm - Co to jest chrzest?

"Lekcja religii" - Chrzest

Eucharystia

Trzyminutowy Katechizm - Co to jest Eucharystia?

"Lekcja religii" - Eucharystia

Trzyminutowy Katechizm - Co to jest Msza Święta?

"Lekcja religii" - Msza święta

Niebezpieczeństwa duchowe dla dzieci

Chrońmy czyste serca dzieci - ks. Sławomir Kostrzewa (dla rodziców)

Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci

Film dla dzieci - historia Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

strona internetowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Back to top