Duszpasterstwo stanowi etap wtajemniczenia chrześcijańskiego obowiązkowy dla wierzących rodzin katolickich naszej parafii, których dzieci rozpoczynają III klasę szkoły podstawowej. Formacja trwa cały rok szkolny i obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców.

 

O Duszpasterstwie

Czas dojrzewania rozpoczynający się pod koniec szkoły podstawowej i trwający teoretycznie do osiągnięcia pełnoletniości, to czas burzliwych przemian psycho-fizycznych charakteryzujący się między innymi dużą potrzebą niezależności, buntem przeciw rodzicom i zapotrzebowaniem na akceptację w środowisku rówieśniczym. Stanowi on szczególnie ważny i trudny okres ludzkiego życia wymagający szczególnej uwagi i troski. Duszpasterstwo zwane Postcresima, które powstało w Rzymie pod koniec lat 90-tych minionego wieku (wł. „Pobierzmowanie" - we Włoszech bierzmowanie przypada na wiek 12 lat), opiera się na doświadczeniu wspólnot neokatechumenalnych, które dostrzegły potrzebę osobowego i duchowego towarzyszenia młodym w tym szczególnym okresie życia. Duszpasterstwo usiłuje wyjść na przeciw potrzebom i trudnościom młodzieży oferując możliwość duchowego i psychicznego rozwoju w małych grupach rówieśniczych w środowisku chrześcijańskich rodzin.

Formacja bazuje na trzech filarach, którymi są:

  • spotkania w rodzinie chrześcijańskiej (3 razy w miesiącu) w atmosferze życzliwości, szczerości i akceptacji gdzie młodzi mogą w małym, rówieśniczym gronie wypowiedzieć się i dyskutować na tematy dotyczące ich wiary i życia;
  • liturgie pokutne w kościele (1 raz w miesiącu), gdzie oprócz tematycznej katechezy przygotowanej przez duszpasterza mają możliwość skorzystania z sakramentu pojednania;
  • pięciodniowy obóz (w wakacje), z bogatym programem obejmującym między innymi katechezy, liturgie oraz gry i zabawy.

Przy okazji formacji młodzi w naturalny sposób przygotowują się do bierzmowania, a po jego przyjęciu, jeśli tylko wyrażą taką chęć  (dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że jest to zdecydowana większość) mają możliwość kontynuowania spotkań do osiągnięcia pełnoletniości. 

Back to top