Droga Neokatechumenalna jest wtajemniczeniem chrześcijańskim, którego zasadniczym celem jest doprowadzenie człowieka do wiary dojrzałej przez otwarcie na Bożą łaskę i moc, które mogą uzdolnić go do wypełnienia Chrystusowego wezwania miłości do nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48; Łk 6, 27-36).

Droga Neokatechumenalna jest ogólnoświatową rzeczywistością kościelną, której korzenie sięgają Hiszpanii lat 60-tych XX wieku. W tym czasie została dogłębnie zbadana, a w 2008 roku Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie jej statut. W jego wstępie Jan Paweł II napisał:„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (zob. Statut, pkt. I.1.1).

Spis treści

Więcej informacji

Słowo neokatechumenat pochodzi od starożytnej formy wtajemniczenia w wiarę zwanej katechumenatem (gr. katēchoúmenons – słuchający, nauczany), z którego Droga Neokatechumenalna czerpie inspirację dla swojej formacji. W Kościele pierwotnym katechumenat był podstawowym, kilkuletnim, etapowym procesem przygotowania osób dorosłych do świadomego przyjęcia chrztu. Kandydat brał udział w liturgiach, katechezach, modlitwach, egzorcyzmach dzięki czemu poznawał chrześcijaństwo i zaczynał wcielać je w życie. Dziś, w dobie odwracania się od wiary na skutek coraz częściej zaniedbywanej lub legalistycznej formacji, skoncentrowanej na formalnym wypełnianiu religijnych praktyk, istnieje analogiczna potrzeba pogłębionego wtajemniczania w wiarę osób już ochrzczonych, tj. tzw. nowej ewangelizacji. Właśnie to zadanie jest jednym z głównych celów neokatechumenatu.


Historia

Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1964 r. w Madrycie pośród baraków w dzielnicy slumsów Palomeras Altas, zamieszkałej przez emigrantów, włóczęgów, analfabetów i innych ubogich z „marginesu społecznego”, jako owoc radykalnego nawrócenia hiszpańskiego artysty młodego pokolenia Francisco (Kiko) Argüello. Urodzony w 1939 r. w León w Hiszpanii w zamożnej rodzinie Kiko, był obiecującym malarzem, laureatem jednej z krajowych nagród. Mimo sukcesów doświadczał jednak wewnętrznych rozterek odnośnie sensu życia.

sss
Kiko Argüello

Po przeżyciu poważnego kryzysu egzystencjalnego i otarciu się o samobójstwo, doświadczył radykalnej przemiany duchowej. Poruszony cierpieniem służącej z rodzinnego domu, bitej przez niezrównoważonego psychicznie męża i mieszkającej w nieludzkich warunkach oraz zainspirowany historią życia i duchowością francuskiego arystokraty bł. Karola de Foucauld porzucił wygodne życie i zabrawszy jedynie Biblię i gitarę zamieszkał w jednym z opuszczonych baraków Palomeras Altas, ogrzewany zimą przez bezpańskie psy. Pragnął żyć w prostocie i cichości u stóp najuboższych, by współdzieląc ich los, adorować w ich cierpieniu ukrzyżowanego Chrystusa. Miał głębokie przeświadczenie, że gdyby Jezus jutro powrócił na ziemię, pragnąłby spotkać go właśnie wśród najuboższych.


Barak Kiko w dzielnicy slumsów Palomeras Altas pod Madrytem - rok 1964.

Nieoczekiwanie swoją obecnością zaczął jednak przyciągać uwagę sąsiadów. Ci coraz częściej przychodzili by rozmawiać o życiu i Bogu. W ten sposób narodziła się wspólnota. Wspólnie czytali Słowo Boże, spożywali posiłki i dzielili się swoim ubóstwem i doświadczeniem życia.

Po kilku latach dołączyła do nich Carmen Hernández (1930-2016), urodzona w Ólvega. Wcześniej ukończyła studia w zakresie chemii i otrzymała formację w instytucie Sióstr Misjonarek Jezusa Chrystusa. Uzyskała licencjat z teologii u ojców dominikanów w Walencji, a dzięki liturgiście ks. Pedro Farnésowi odkryła odnowę wprowadzoną przez Sobór Watykański II. Po spędzeniu dwóch lat w Izraelu w kontakcie z żywą tradycją narodu wybranego i miejscami Ziemi Świętej wróciła do Madrytu z nadzieją utworzenia grupy misyjnej do ewangelizacji górników w Boliwii. Szukając chętnych do tej wyprawy za pośrednictwem siostry poznała Kiko, a pod wpływem jego charyzmy i doświadczenia żywej wiary ubogich z baraków ostatecznie również zamieszkała w Palomeras Altas.


Carmen Hernández


Formacja

Formacja na Drodze Neokatechumenalnej prowadzona jest w małej wspólnocie, która poprzez regularne spotkania prowadzona jest stopniowo i cierpliwe do odkrywania bogactwa łaski zawartej w chrzcie, do coraz głębszego poznawania nauki Chrystusa ukazanej w tzw. Kazaniu na górze. Wszystko to dokonuje się w oparciu o obfitość Bożego Słowa oraz aktywne i świadome, wspólnotowe przeżywanie liturgii i sakramentów.

U osób rozpoczynających formację nie stawia się żadnych warunków wstępnych. Nie zakłada się ani wiary, ani pobożności, ani jakiegokolwiek religijnego przygotowania, choć się ich nie wyklucza. Tym samym przeznaczona jest ona zarówno dla osób:

♦ niewierzących, które chcą poznać chrześcijaństwo od podstaw;
♦ ochrzczonych, których wcześniejsza formacja została przerwana lub zaniedbana;
♦ wierzących, które chcą w sposób bardziej świadomy przeżywać swoją wiarę.


Jak dołączyć?

Wejście na Drogę Neokatechumenalną wiąże się z uczestnictwem w cyklu katechez, które głoszone są w parafii (najczęściej niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego lub w Wielkim Poście) przez ekipę katechistów składającą się z księdza i kilku osób świeckich. Katechezy poruszają kwestie fundamentalne dla ludzkiego życia i chrześcijańskiej tożsamości takie jak sens życia, kryzys wiary, sekularyzacja w świecie, historia zbawienia, misja Kościoła itp. Na koniec katechez uczestnicy deklarują (bądź nie) chęć rozpoczęcia formacji we wspólnocie.

Katechezy przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży (od ok. 12-go roku życia). Poza wiekiem nie ma żadnych warunków wstępnych i zobowiązań: mogą w nich wziąć udział mężczyźni i kobiety, młodzi, starsi i jeszcze starsi :-), małżeństwa i osoby samotne; wierzący, wątpiący i zdeklarowani ateiści, a nawet osoby nieochrzczone.

Informacja o rozpoczęciu katechez podawana jest w ogłoszeniach parafialnych oraz wywieszana na plakacie na frontonie kościoła. Zapraszamy!!!


Użyteczne linki

Statut Drogi Neokatechumenalnej

♦ Oficjalna strona internetowa: www.camminoneocatecumenale.it

♦ Odnośnik na stronie Kurii Warszawskiej

♦ Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie

„Cierpienie Niewinnych" - Celebracja symfoniczno-katechetyczna w Auschwitz-Birkenau 23 czerwca 2013 r.

♦ Inicjator Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello o symfonii „Cierpienie Niewinnych"

Domus Galilaeae: niezwykłe miejsce nad jeziorem Galilejskim w Ziemi Świętej.

 

Back to top