Droga Neokatechumenalna jest wtajemniczeniem chrześcijańskim, którego zasadniczym celem jest doprowadzenie człowieka do wiary dojrzałej przez otwarcie na Bożą łaskę i moc, które mogą uzdolnić go do wypełnienia Chrystusowego wezwania miłości do nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48; Łk 6, 27-36).

Droga Neokatechumenalna jest ogólnoświatową rzeczywistością kościelną, której korzenie sięgają Hiszpanii lat 60-tych XX wieku. W tym czasie została dogłębnie zbadana, a w 2008 roku Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie jej statut. W jego wstępie Jan Paweł II napisał:„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (zob. Statut, pkt. I.1.1).

Spis treści

Użyteczne linki

Statut Drogi Neokatechumenalnej

♦ Oficjalna strona internetowa: www.camminoneocatecumenale.it

♦ Odnośnik na stronie Kurii Warszawskiej

♦ Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie

„Cierpienie Niewinnych" - Celebracja symfoniczno-katechetyczna w Auschwitz-Birkenau 23 czerwca 2013 r.

♦ Inicjator Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello o symfonii „Cierpienie Niewinnych"

Domus Galilaeae: niezwykłe miejsce nad jeziorem Galilejskim w Ziemi Świętej.

 

Back to top