Droga Neokatechumenalna jest wtajemniczeniem chrześcijańskim, którego zasadniczym celem jest doprowadzenie człowieka do wiary dojrzałej przez otwarcie na Bożą łaskę i moc, które mogą uzdolnić go do wypełnienia Chrystusowego wezwania miłości do nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48; Łk 6, 27-36).

Droga Neokatechumenalna jest ogólnoświatową rzeczywistością kościelną, której korzenie sięgają Hiszpanii lat 60-tych XX wieku. W tym czasie została dogłębnie zbadana, a w 2008 roku Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie jej statut. W jego wstępie Jan Paweł II napisał:„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (zob. Statut, pkt. I.1.1).

Spis treści

Jak dołączyć?

Wejście na Drogę Neokatechumenalną wiąże się z uczestnictwem w cyklu katechez, które głoszone są w parafii (najczęściej niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego lub w Wielkim Poście) przez ekipę katechistów składającą się z księdza i kilku osób świeckich. Katechezy poruszają kwestie fundamentalne dla ludzkiego życia i chrześcijańskiej tożsamości takie jak sens życia, kryzys wiary, sekularyzacja w świecie, historia zbawienia, misja Kościoła itp. Na koniec katechez uczestnicy deklarują (bądź nie) chęć rozpoczęcia formacji we wspólnocie.

Katechezy przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży (od ok. 12-go roku życia). Poza wiekiem nie ma żadnych warunków wstępnych i zobowiązań: mogą w nich wziąć udział mężczyźni i kobiety, młodzi, starsi i jeszcze starsi :-), małżeństwa i osoby samotne; wierzący, wątpiący i zdeklarowani ateiści, a nawet osoby nieochrzczone.

Informacja o rozpoczęciu katechez podawana jest w ogłoszeniach parafialnych oraz wywieszana na plakacie na frontonie kościoła. Zapraszamy!!!

Back to top