Droga Neokatechumenalna jest wtajemniczeniem chrześcijańskim, którego zasadniczym celem jest doprowadzenie człowieka do wiary dojrzałej przez otwarcie na Bożą łaskę i moc, które mogą uzdolnić go do wypełnienia Chrystusowego wezwania miłości do nieprzyjaciół (Mt 5, 43-48; Łk 6, 27-36).

Droga Neokatechumenalna jest ogólnoświatową rzeczywistością kościelną, której korzenie sięgają Hiszpanii lat 60-tych XX wieku. W tym czasie została dogłębnie zbadana, a w 2008 roku Stolica Apostolska zatwierdziła ostatecznie jej statut. W jego wstępie Jan Paweł II napisał:„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (zob. Statut, pkt. I.1.1).

Spis treści

Formacja

Formacja na Drodze Neokatechumenalnej prowadzona jest w małej wspólnocie, która poprzez regularne spotkania prowadzona jest stopniowo i cierpliwe do odkrywania bogactwa łaski zawartej w chrzcie, do coraz głębszego poznawania nauki Chrystusa ukazanej w tzw. Kazaniu na górze. Wszystko to dokonuje się w oparciu o obfitość Bożego Słowa oraz aktywne i świadome, wspólnotowe przeżywanie liturgii i sakramentów.

U osób rozpoczynających formację nie stawia się żadnych warunków wstępnych. Nie zakłada się ani wiary, ani pobożności, ani jakiegokolwiek religijnego przygotowania, choć się ich nie wyklucza. Tym samym przeznaczona jest ona zarówno dla osób:

♦ niewierzących, które chcą poznać chrześcijaństwo od podstaw;
♦ ochrzczonych, których wcześniejsza formacja została przerwana lub zaniedbana;
♦ wierzących, które chcą w sposób bardziej świadomy przeżywać swoją wiarę.

Back to top