Żywy Różaniec

Wkrótce.

maj 2022

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

    Intencje parafialne:

 • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, o pokój dla Ukrainy i świata
 • o dobre przeżycie renowacji Misji Świętych
 • o dobre przeżycie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi dla diakonów, zwłaszcza dk Piotra Kostrzewy i dk Pawła Cyglera
 • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, posługujących w naszej parafii. 
 • Za Siostry Sługi Jezusa Miłosiernego posługujące w naszej parafii
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • o pokój dla Ukrainy i świata
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top