Żywy Różaniec

Wkrótce.

luty 2022

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane 

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

    Intencje parafialne:

 • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
 • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, posługujących w naszej parafii. 
 • Za Siostry Sługi Jezusa Miłosiernego posługujące w naszej parafii
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • o pokój i braterstwo między narodami
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top