Żywy Różaniec

Wkrótce.

styczeń 2022

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

         Intencje parafialne:

  • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
  • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
  • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
  • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii
  • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, posługujących w naszej parafii. 
  • Za Siostry Sługi Jezusa Miłosiernego posługujące w naszej parafii
  • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
  • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
  • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
  • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top