Żywy Różaniec

Wkrótce.

kwiecień 2021

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

 • Ogólna: Intencja powszechna — Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

 

         Intencje parafialne:

 • W intencji Kard. Kazimierza Nycza, o błogosławieństwo Boże w Jego posłudze dla Kościoła, o powrót do zdrowia i sił.
 • O duchowe owoce misji świętych w naszej parafii
 • W intencji Spowiedników, aby z ochotą i dobrym usposobieniem służyli Wiernym posługą konfesjonału
 • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
 • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje, zniewagi i brak wdzięczności
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii zwłaszcza
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów i diakonów, posługujących w naszej parafii. 
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Back to top