Intencje Żywego Różańca w czerwcu 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata, dla Jego podróży do Rumunii.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o odpowiedzialność Polaków za Ojczyznę, Kościół i Naród.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.
 • Za Młodzież przygotowującą się do bierzmowania i rozeznającą swoje powołanie życiowe.

Intencje Żywego Różańca w maju 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata, dla Jego podróży do Bułgarii i Macedonii.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o mądre wybory do Parlamentu UE.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.
 • O światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.
 • Za Dzieci Komunijne i Ich Rodziców.

Intencje Żywego Różańca w kwietniu 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.
 • O światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.
 • O dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy dla naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w marcu 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi w Kościele oraz Jego wizyty w Maroku.
 • Za zbliżające się rekolekcje wielkopostne, Rekolekcjonistów i uczestników o światło Ducha Św. otwartość serc i umysłów.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzn.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.
 • O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w lutym 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii..
 • O wszelkie potrzebne Łaski dla ks. Prob. Adama Romaniuka i Jego Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan Ude.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O Boże błogosławieństwo dla planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność chrześcijan.
 • O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w styczniu 2019 roku:

Papieska intencja ogólna:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O Boże błogosławieństwo dla planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii.
 • O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność chrześcijan.
 • O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w grudniu 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O pokój dla Ukrainy i świata oraz opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za Kościół na Wschodzie i chrześcijan prześladowanych za wiarę.
 • O dobre przeżycie adwentu w naszej parafii, za rekolekcje i Rekolekcjonistę.
 • O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w listopadzie 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O pokój dla świata i opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzną.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące
 • O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych chrześcijan, szczególnie w Pakistanie.

Intencje Żywego Różańca w październiku 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencje parafialne:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała).
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała).
 • O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.
 • O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Bożej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.
 • O powołania kapłańskie i zakonne.
 • Za kleryków i studentów.
 • Za zmarłych z róż różańcowych naszej parafii.
 • Za Synod Biskupów o Młodzieży.

Intencje Żywego Różańca w wrześniu 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Intencje parafialne:

1. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i siły dla kapłanów racujących w naszej parafii.

2. Za parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan Ude i Jej Proboszcz ks. Adama Romaniuka

3. O pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad Polską..

4. O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, Rodziców w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

5. Za zmarłych z Kół Żywego Różańca o wieczny pokój dla Nich

Intencje Żywego Różańca w sierpniu 2018 roku:

1. Modlimy się, aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

2. Modlimy się, w intencji Powstańców Warszawskich i obrońców Ojczyzny.

3. Modlimy się, w intencji pielgrzymów zdążających do sanktuariów Matki Bożej.

4. Modlimy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. oraz zdrowie i siły dla Kapłanów pracujących w naszej parafii.

5. Za poległych we wrześniu 1939 r. i podczas II Wojny Światowej, za obrońców Ojczyzny

6. O zgodę, miłość i jedność w małżeństwach i Rodzinach naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w lipcu 2018 roku:

1. Modlimy się, aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

2. Modlimy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. oraz zdrowie i siły dla Kapłanów pracujących w naszej parafii.

3. Modlimy się o w pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

4. Modlimy się o szczęśliwy i z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów.

5. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.

6. Modlimy się o dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W CZERWCU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.                                                                           

2. Modlimy się, aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego  świata. 

3. Modlimy się, o dar poznania i wypełniania Woli Bożej dla wszystkich  wierzących w Chrystusa.  

4. Modlimy się o dar dobrego rozumienia powołania  życiowego dla młodzieży,  zwłaszcza  maturzystów. 

5. Modlimy się o nawrócenie, dla osób i organizacji, przychylne Bogu i Kościołowi.                                                                                

6. Modlimy się o ochronę życia od poczęcia  do naturalnej śmierci.                                                       

7. Modlimy się o to by rodzice  i  opiekunowie troszczyli  się o rozwój  wiary swoich dzieci. 

8. Modlimy się o trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.                                                                                                                        

9. Modlimy się o pokój dla świata.                                                                                           

10. Modlimy się za Polskę –Ojczyznę naszą, aby trwała w wierze Ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.  

11. Modlimy się o dary Ducha Św. dla sprawujących   władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie  powierzonym.                

12. Modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego  Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000lecia.                                                           

13. Modlimy się o rozwój modlitwy różańcowej w naszej parafii.                                                       

14. Modlimy się o dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W MAJU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego  świata.  

2. Modlimy się, o chrześcijańskie wychowanie, w rodzinach naszej parafii, dzieci, które w tym roku przyjęły pierwszą Komunię Św. 

3. Modlimy się w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W KWIETNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

2. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

3. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

4. Modlimy  się  o powołania do służby w Kościele. 

5. Modlimy  się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W MARCU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

2. Modlimy się w intencji REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.

3. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

4. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

5. Modlimy się o powołania do służby w Kościele.

6. Modlimy się w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LUTYM 2018 r.:

1. Modlimy  się, aby ci, którzy sprawują władzę  materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili,  by rządziła nimi korupcja. 

2. Modlimy się za  Papieża Franciszka.

3. Modlimy za  powołanych i o powołania kapłańskie  i zakonne.

4. Modlimy się za parafię   Ułan – Ude i jej proboszcza Adama Romaniuka.

5. Modlimy  się  w  intencji    zmarłych  z   naszych   rodzin   oraz   z  kółka  różańcowego  z  Parafii  Dobrego   Pasterza  i  za   dusze  w  czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W STYCZNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2. Modlimy się w intencji „Kolędy 2018”, o duszpasterzy i odwiedzanych  parafian.

3. Modlimy się w intencji młodzieży odpoczywającej w czasie ferii szkolnych.

4. Modlimy się  za  naszą  Ojczyznę.

5. Modlimy się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W GRUDNIU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY OSOBY STARSZE, WSPIERANE PRZEZ RODZINY I PRZEZ WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, WSPÓŁPRACOWAŁY, WYKORZYSTUJĄC MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W PRZEKAZYWANIU WIARY I WYCHOWYWANIU NOWYCH POKOLEŃ.

2. MODLIMY SIĘ O DOBRE PRZEŻYCIE ADWENTU DLA CAŁEJ PARAFII.

3. MODLIMY SIĘ ZA REKOLEKCJE PARAFIALNE I OWOCE REKOLEKCJI.

4. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LISTOPADZIE 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY CHRZEŚCIJANIE W AZJI, DAJĄC ŚWIADECTWO EWANGELIZACJI, SWOIMI SŁOWAMI I CZYNAMI, PRZYCZYNILI SIĘ DO DIALOGU, POKOJU I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA, ZWŁASZCZA Z WYZNAWCAMI INNYCH RELIGII.

2. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

3. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PAŹDZIERNIKU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY W ŚWIECIE PRACY WSZYSTKIM BYŁY ZAGWARANTOWANE POSZANOWANIE I OCHRONA PRAW, A BEZROBOTNYM ZOSTAŁA DANA MOŻLIWOŚĆ PRZYCZYNIANIA SIĘ DO TWORZENIA WSPÓLNEGO DOBRA.

2. MODLIMY SIĘ W INTENCJI KATECHIZOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W INTENCJI KATECHETÓW.

3. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. I ICH RODZICÓW.

4. MODLIMY SIĘ O POKÓJ DLA ŚWIATA I MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ ORAZ PRZYJĘCIE JEJ ORĘDZIA ZWŁASZCZA RÓŻAŃCA ŚW.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA WE WRZEŚNIU 2017:

1. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH RODZICÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM, BY BYLI BLISKO BOGA.

2. MODLIMY SIĘ O POKÓJ MIĘDZY NARODAMI I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

3. MODLIMY SIĘ O MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ I DO RÓŻAŃCA ŚW. W NASZEJ PARAFII I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

4. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE I POKUTUJĄCE.

Back to top