INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W KWIETNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

2. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

3. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

4. Modlimy  się  o powołania do służby w Kościele. 

5. Modlimy  się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W MARCU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

2. Modlimy się w intencji REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.

3. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

4. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

5. Modlimy się o powołania do służby w Kościele.

6. Modlimy się w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LUTYM 2018 r.:

1. Modlimy  się, aby ci, którzy sprawują władzę  materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili,  by rządziła nimi korupcja. 

2. Modlimy się za  Papieża Franciszka.

3. Modlimy za  powołanych i o powołania kapłańskie  i zakonne.

4. Modlimy się za parafię   Ułan – Ude i jej proboszcza Adama Romaniuka.

5. Modlimy  się  w  intencji    zmarłych  z   naszych   rodzin   oraz   z  kółka  różańcowego  z  Parafii  Dobrego   Pasterza  i  za   dusze  w  czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W STYCZNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2. Modlimy się w intencji „Kolędy 2018”, o duszpasterzy i odwiedzanych  parafian.

3. Modlimy się w intencji młodzieży odpoczywającej w czasie ferii szkolnych.

4. Modlimy się  za  naszą  Ojczyznę.

5. Modlimy się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W GRUDNIU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY OSOBY STARSZE, WSPIERANE PRZEZ RODZINY I PRZEZ WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, WSPÓŁPRACOWAŁY, WYKORZYSTUJĄC MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W PRZEKAZYWANIU WIARY I WYCHOWYWANIU NOWYCH POKOLEŃ.

2. MODLIMY SIĘ O DOBRE PRZEŻYCIE ADWENTU DLA CAŁEJ PARAFII.

3. MODLIMY SIĘ ZA REKOLEKCJE PARAFIALNE I OWOCE REKOLEKCJI.

4. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LISTOPADZIE 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY CHRZEŚCIJANIE W AZJI, DAJĄC ŚWIADECTWO EWANGELIZACJI, SWOIMI SŁOWAMI I CZYNAMI, PRZYCZYNILI SIĘ DO DIALOGU, POKOJU I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA, ZWŁASZCZA Z WYZNAWCAMI INNYCH RELIGII.

2. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

3. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PAŹDZIERNIKU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY W ŚWIECIE PRACY WSZYSTKIM BYŁY ZAGWARANTOWANE POSZANOWANIE I OCHRONA PRAW, A BEZROBOTNYM ZOSTAŁA DANA MOŻLIWOŚĆ PRZYCZYNIANIA SIĘ DO TWORZENIA WSPÓLNEGO DOBRA.

2. MODLIMY SIĘ W INTENCJI KATECHIZOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W INTENCJI KATECHETÓW.

3. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. I ICH RODZICÓW.

4. MODLIMY SIĘ O POKÓJ DLA ŚWIATA I MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ ORAZ PRZYJĘCIE JEJ ORĘDZIA ZWŁASZCZA RÓŻAŃCA ŚW.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA WE WRZEŚNIU 2017:

1. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH RODZICÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM, BY BYLI BLISKO BOGA.

2. MODLIMY SIĘ O POKÓJ MIĘDZY NARODAMI I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

3. MODLIMY SIĘ O MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ I DO RÓŻAŃCA ŚW. W NASZEJ PARAFII I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

4. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE I POKUTUJĄCE.

Back to top