Żywy Różaniec

Wkrótce.

Aktualności

Intencje Żywego Różańca w marcu 2021 roku:

 

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

 • Ogólna: Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

 

         Intencje parafialne:

 • W intencjach Kard. Kazimierza Nycza, o błogosławieństwo Boże w Jego posłudze dla Kościoła – z okazji imienin oraz 14 rocznicy nominacji na stolicę arcybiskupów warszawskich.
 • O duchowe owoce misji świętych w naszej parafii
 • W intencji Spowiedników, aby z ochotą i dobrym usposobieniem służyli Wiernym posługą konfesjonału
 • O nawrócenie grzeszników i poszanowanie życia ludzkiego
 • Wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bożej wszelkie profanacje i brak wdzięczności
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii zwłaszcza
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów i diakonów, posługujących w naszej parafii. 
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca w lutym 2021 roku:


Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencje parafialne:

 • O miłość do Pana Boga, nawrócenie i poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Jako wynagrodzenie Panu Jezusowi za wszystkie profanacje w Polsce w ostatnim czasie zwłaszcza.
 • O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • O błogosławione owoce Wielkiego Postu w Kościele i w Polsce
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii zwłaszcza
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakonów, posługujących w naszej parafii.
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca w styczniu 2021 roku:


Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencje parafialne:

 • O miłość do Pana Boga, nawrócenie i poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Jako wynagrodzenie Panu Jezusowi za wszystkie profanacje w Polsce w ostatnim czasie zwłaszcza.
 • O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską
 • O odnowę życia duchowego, religijnego w naszych rodzinach
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii zwłaszcza
 • O pociechę duchową dla Krewnych ks. Józefa
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakonów, posługujących w naszej parafii.
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 


Intencje Żywego Różańca w listopadzie 2020 roku:

 

Papieska Intencja Ewangelizacyjna

Ogólna: Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

       

         Intencje parafialne:

 • O miłość do Pana Boga, nawrócenie i poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Jako wynagrodzenia Panu Jezusowi za wszystkie profanacje w Polsce w ostatnim czasie zwłaszcza
 • O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską
 • O pokój i Bożą opiekę dla Białorusi i Białorusinów.
 • O błogosławieństwo Boże i solidarność z Libanem.
 • Za śp. Ks. Prał. Józefa Łazickiego z wdzięcznością za Jego kapłańskie życie i posługę w naszej parafii zwłaszcza
 • O pociechę duchową dla Krewnych ks. Józefa
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów, kleryków posługujących w naszej parafii.
 • Za ks. Proboszcza Adama Romaniuka i Jego Parafian w Ułan Ude, też za Siostry Dominikanki
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca w  październiku 2020 roku:

 

Papieska Intencja Ogólna

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

        Intencje parafialne:

 • O nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga
 • O wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie nieustannie daje nam w Eucharystii
 • O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską
 • O pokój i Bożą opiekę dla Białorusi i Białorusinów.
 • O błogosławieństwo Boże i solidarność z Libanem.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów, kleryków posługujących w naszej parafii. 
 • O potrzebne łaski i siły dla Pracowników Służby Zdrowia
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca we wrześniu 2020 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Módlmy się̨, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.Intencje parafialne:

 • O nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga
 • Za wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy swoje życie oddali Polsce podczas drugiej wojny światowej.
 • O wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie nieustannie daje nam w Eucharystii.
 • O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską.
 • O błogosławieństwo Boże dla Nauczycieli, Pedagogów, Rodziców i Uczniów w Nowym Roku Szkolnym.
 • O pokój i Bożą opiekę dla Białorusi i Białorusinów.
 • O błogosławieństwo Boże i solidarność z Libanem.
 • O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów, kleryków posługujących w naszej parafii.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
 • O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca w sierpniu 2020 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Intencje parafialne:

O nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga.

Za wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy swoje życie oddali Polsce i za Polskę w wojnie z bolszewikami w 1920r jak i Powstaniu Warszawskim przeciw niemieckiemu zniewoleniu w 1944r.

O naszą wdzięczność dla Matki Najświętszej za Jej Opiekę nad Polską.

O dobry wypoczynek wakacyjny zwłaszcza dla naszych Parafian.

O wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie nieustannie daje nam w Eucharystii.

O ożywienie naszej wiary i obecności w Kościele.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Intencje Żywego Różańca w lipcu 2020 roku:

Papieska Intencja Ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Intencje parafialne:

o nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga

o dobry wypoczynek wakacyjny zwłaszcza dla naszych Parafian

o wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie nieustannie daje nam w Eucharystii

o ożywienie naszej wiary i obecności w Kościele

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii. 

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii

za Ojczyznę, Kościół i Naród, o odpowiedzialność za Polskę i dobre wybór Prezydenta RP

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje Żywego Różańca w czerwcu 2020 roku:

Papieska Intencja Ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Intencje parafialne:

o nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga

o wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie nieustannie daje nam w Eucharystii

o dobre czytanie znaków czasu, którymi Pan Bóg przynagla nas do pokuty i nawrócenia

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, o błogosławieństwo Boże dla posługi papieża dla Kościoła i świata.

o ożywienie naszej wiary i obecności w Kościele

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii. 

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii

za Ojczyznę, Kościół i Naród, o odpowiedzialność za Polskę i dobre wybory

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje Żywego Różańca w maju 2020 roku:

Papieska Intencja Ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

Intencje parafialne:

o nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga;

o wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie wydał na krzyż za nas;

o dobre czytanie znaków czasu, którymi Pan Bóg przynagla nas do pokuty i nawrócenia;

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, o błogosławieństwo Boże dla posługi papieża dla Kościoła i świata;

o ożywienie naszej wiary i obecności w Kościele;

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii;

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii;

za Ojczyznę, Kościół i Naród;

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi;

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w kwietniu 2020 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Intencje parafialne:

o nawrócenie grzeszników, aby ludzie wrócili do Boga;

o wdzięczną miłość do Pana Jezusa, który Siebie wydał na krzyż za nas;

o ustanie pandemii w Polsce i świecie;

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, o błogosławieństwo Boże dla posługi papieża dla Kościoła i świata;

o ożywienie naszej wiary i obecności w Kościele;

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii;

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii;

za Ojczyznę, Kościół i Naród;

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi;

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w lutym 2020 roku:

Papieska Intencja Ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę..

Intencje parafialne:

o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata;

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii;

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii;

za Ojczyznę, Kościół i Naród;

o dobre przygotowanie i owocne przeżycie wizytacji kanonicznej parafii;

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi;

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w styczniu 2020 roku:

Papieska Intencja Ewangelizacyjna:

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

Intencje parafialne:

o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata;

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii;

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii;

za Ojczyznę, Kościół i Naród;

o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

o dobre duchowe dla odwiedzanych po kolędzie, o umocnienie ich wiary;

o dobre przygotowanie i owocne przeżycie wizytacji kanonicznej parafii;

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi;

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w grudniu 2019 roku:

Papieska Intencja ogólna:

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Intencje parafialne:

o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii.

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

za Ojczyznę, Kościół i Naród.

o dobre przeżycie adwentu i w nim czuwania roratniego z Maryją na przyjście Pana

o dobre przygotowanie i owocne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia, w intencji rekolekcji adwentowych i Rekolekcjonisty.

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi.

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w listopadzie 2019 roku:

Papieska Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Intencje parafialne:

o błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów, diakona, akolitów posługujących w naszej parafii.

o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

za Ojczyznę, Kościół i Naród.

o pokój dla świata i braterstwo między ludźmi.

za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca w październiku 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o odpowiedzialność Polaków za Ojczyznę, Kościół i Naród.

O pokój dla świata i braterstwo między ludźmi.

Za studentów o błogosławieństwo Boże w nowym roku akademickim.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje Żywego Różańca we wrześniu 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

Za wszystkich, którzy zginęli podczas II wojny światowej, a zwłaszcza za poległych w obronie Ojczyzny.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o odpowiedzialność Polaków za Ojczyznę, Kościół i Naród.

Za Dzieci i Młodzież, Rodziców i Pedagogów-o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku Szkolnym.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.

Intencje Żywego Różańca w lipcu 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa..

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o odpowiedzialność Polaków za Ojczyznę, Kościół i Naród.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła

Za wszystkie małżeństwa i rodziny naszej parafii: o wierność, umocnienie i wytrwałość.

Za wszystkich wypoczywających na wakacjach, aby pamiętali o Bogu i o odnowienie ich sił ducha i ciała.

Intencje Żywego Różańca w czerwcu 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata, dla Jego podróży do Rumunii.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o odpowiedzialność Polaków za Ojczyznę, Kościół i Naród.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.

Za Młodzież przygotowującą się do bierzmowania i rozeznającą swoje powołanie życiowe.

Intencje Żywego Różańca w maju 2019 roku:

Papieska Intencja Ogólna:

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata, dla Jego podróży do Bułgarii i Macedonii.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny, o mądre wybory do Parlamentu UE.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.

O światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

Za Dzieci Komunijne i Ich Rodziców.

Intencje Żywego Różańca w kwietniu 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi dla Kościoła i świata.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.

O światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

O dobre przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy dla naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w marcu 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego posługi w Kościele oraz Jego wizyty w Maroku.

Za zbliżające się rekolekcje wielkopostne, Rekolekcjonistów i uczestników o światło Ducha Św. otwartość serc i umysłów.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzn.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność Kościoła.

O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w lutym 2019 roku:

Papieska Ogólna Intencja Ewangelizacyjna:

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże dla Papieża Franciszka, Jego wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii..

O wszelkie potrzebne Łaski dla ks. Prob. Adama Romaniuka i Jego Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan Ude.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O Boże błogosławieństwo dla planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność chrześcijan.

O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w styczniu 2019 roku:

Papieska intencja ogólna:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

O Boże błogosławieństwo dla planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii.

O pokój na świecie i w ludzkich sercach oraz o jedność chrześcijan.

O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w grudniu 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O pokój dla Ukrainy i świata oraz opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące.

Za Kościół na Wschodzie i chrześcijan prześladowanych za wiarę.

O dobre przeżycie adwentu w naszej parafii, za rekolekcje i Rekolekcjonistę.

O nawrócenie dla całej naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w listopadzie 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.

O powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

O pokój dla świata i opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzną.

Za zmarłych członków Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące

O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych chrześcijan, szczególnie w Pakistanie.

Intencje Żywego Różańca w październiku 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencje parafialne:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała).

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała).

O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.

O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Bożej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.

O powołania kapłańskie i zakonne.

Za kleryków i studentów.

Za zmarłych z róż różańcowych naszej parafii.

Za Synod Biskupów o Młodzieży.

Intencje Żywego Różańca w wrześniu 2018 roku:

Papieska intencja ogólna:

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Intencje parafialne:

1. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i siły dla kapłanów racujących w naszej parafii.

2. Za parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ułan Ude i Jej Proboszcz ks. Adama Romaniuka

3. O pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad Polską..

4. O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, Rodziców w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

5. Za zmarłych z Kół Żywego Różańca o wieczny pokój dla Nich

Intencje Żywego Różańca w sierpniu 2018 roku:

1. Modlimy się, aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

2. Modlimy się, w intencji Powstańców Warszawskich i obrońców Ojczyzny.

3. Modlimy się, w intencji pielgrzymów zdążających do sanktuariów Matki Bożej.

4. Modlimy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. oraz zdrowie i siły dla Kapłanów pracujących w naszej parafii.

5. Za poległych we wrześniu 1939 r. i podczas II Wojny Światowej, za obrońców Ojczyzny

6. O zgodę, miłość i jedność w małżeństwach i Rodzinach naszej parafii.

Intencje Żywego Różańca w lipcu 2018 roku:

1. Modlimy się, aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

2. Modlimy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. oraz zdrowie i siły dla Kapłanów pracujących w naszej parafii.

3. Modlimy się o w pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

4. Modlimy się o szczęśliwy i z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów.

5. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.

6. Modlimy się o dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W CZERWCU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.                                                                           

2. Modlimy się, aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego  świata. 

3. Modlimy się, o dar poznania i wypełniania Woli Bożej dla wszystkich  wierzących w Chrystusa.  

4. Modlimy się o dar dobrego rozumienia powołania  życiowego dla młodzieży,  zwłaszcza  maturzystów. 

5. Modlimy się o nawrócenie, dla osób i organizacji, przychylne Bogu i Kościołowi.                                                                                

6. Modlimy się o ochronę życia od poczęcia  do naturalnej śmierci.                                                       

7. Modlimy się o to by rodzice  i  opiekunowie troszczyli  się o rozwój  wiary swoich dzieci. 

8. Modlimy się o trwałość ludzkiej rodziny, związku mężczyzny i kobiety.                                                                                                                        

9. Modlimy się o pokój dla świata.                                                                                           

10. Modlimy się za Polskę –Ojczyznę naszą, aby trwała w wierze Ojców i pozostała krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.  

11. Modlimy się o dary Ducha Św. dla sprawujących   władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem i mieniem sobie  powierzonym.                

12. Modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego  Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000lecia.                                                           

13. Modlimy się o rozwój modlitwy różańcowej w naszej parafii.                                                       

14. Modlimy się o dar życia wiecznego dla zmarłych, w tym zmarłych członków Żywego Różańca.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W MAJU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego  świata.  

2. Modlimy się, o chrześcijańskie wychowanie, w rodzinach naszej parafii, dzieci, które w tym roku przyjęły pierwszą Komunię Św. 

3. Modlimy się w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące.

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W KWIETNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

2. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

3. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

4. Modlimy  się  o powołania do służby w Kościele. 

5. Modlimy  się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W MARCU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

2. Modlimy się w intencji REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.

3. Modlimy się w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

4. Modlimy się o pojednanie i zrozumienie między Żydami i Polakami.

5. Modlimy się o powołania do służby w Kościele.

6. Modlimy się w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LUTYM 2018 r.:

1. Modlimy  się, aby ci, którzy sprawują władzę  materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili,  by rządziła nimi korupcja. 

2. Modlimy się za  Papieża Franciszka.

3. Modlimy za  powołanych i o powołania kapłańskie  i zakonne.

4. Modlimy się za parafię   Ułan – Ude i jej proboszcza Adama Romaniuka.

5. Modlimy  się  w  intencji    zmarłych  z   naszych   rodzin   oraz   z  kółka  różańcowego  z  Parafii  Dobrego   Pasterza  i  za   dusze  w  czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W STYCZNIU 2018 r.:

1. Modlimy się, aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2. Modlimy się w intencji „Kolędy 2018”, o duszpasterzy i odwiedzanych  parafian.

3. Modlimy się w intencji młodzieży odpoczywającej w czasie ferii szkolnych.

4. Modlimy się  za  naszą  Ojczyznę.

5. Modlimy się  w  intencji zmarłych z naszych rodzin oraz z kółka różańcowego z Parafii Dobrego Pasterza i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W GRUDNIU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY OSOBY STARSZE, WSPIERANE PRZEZ RODZINY I PRZEZ WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, WSPÓŁPRACOWAŁY, WYKORZYSTUJĄC MĄDROŚĆ I DOŚWIADCZENIE W PRZEKAZYWANIU WIARY I WYCHOWYWANIU NOWYCH POKOLEŃ.

2. MODLIMY SIĘ O DOBRE PRZEŻYCIE ADWENTU DLA CAŁEJ PARAFII.

3. MODLIMY SIĘ ZA REKOLEKCJE PARAFIALNE I OWOCE REKOLEKCJI.

4. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LISTOPADZIE 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY CHRZEŚCIJANIE W AZJI, DAJĄC ŚWIADECTWO EWANGELIZACJI, SWOIMI SŁOWAMI I CZYNAMI, PRZYCZYNILI SIĘ DO DIALOGU, POKOJU I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA, ZWŁASZCZA Z WYZNAWCAMI INNYCH RELIGII.

2. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘ.

3. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

 INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PAŹDZIERNIKU 2017 r.:

1. MODLIMY SIĘ, ABY W ŚWIECIE PRACY WSZYSTKIM BYŁY ZAGWARANTOWANE POSZANOWANIE I OCHRONA PRAW, A BEZROBOTNYM ZOSTAŁA DANA MOŻLIWOŚĆ PRZYCZYNIANIA SIĘ DO TWORZENIA WSPÓLNEGO DOBRA.

2. MODLIMY SIĘ W INTENCJI KATECHIZOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W INTENCJI KATECHETÓW.

3. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. I ICH RODZICÓW.

4. MODLIMY SIĘ O POKÓJ DLA ŚWIATA I MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ ORAZ PRZYJĘCIE JEJ ORĘDZIA ZWŁASZCZA RÓŻAŃCA ŚW.

5. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA WE WRZEŚNIU 2017:

1. MODLIMY SIĘ ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH RODZICÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM, BY BYLI BLISKO BOGA.

2. MODLIMY SIĘ O POKÓJ MIĘDZY NARODAMI I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

3. MODLIMY SIĘ O MIŁOŚĆ DO MATKI BOŻEJ I DO RÓŻAŃCA ŚW. W NASZEJ PARAFII I W NASZEJ OJCZYŹNIE.

4. MODLIMY SIĘ W INTENCJI ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN ORAZ Z KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO Z PARAFII DOBREGO PASTERZA I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE I POKUTUJĄCE.

Back to top