Ruch Focolari zrodził się w  Kościele katolickim w Trydencie w 1943r. w jedności z hierarchią Kościoła wypływającej z wprowadzenia w życie słów Jezusa „Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10,16).

Kościół rozpoznał autentyczność charyzmatu otrzymanego przez Chiarę Lubich, a w 1962r. papież Jan XXIII zaaprobował Ruch Focolari pod oficjalną nazwą „Dzieło Maryi”. Dziś ruch liczy ponad 2,5 mln ludzi w ponad 190 krajach – różnych ras, wyznań i kręgów kulturowych.
Programem życia Chiary Lubich stało się zdanie z Ewangelii „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).

 

Back to top