Duszpasterstwo młodzieży oferujące gruntowną, kilkuletnią formację chrześcijańską w kilkuosobowych grupkach młodych opartą na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w rodzinach należących do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej lub w kościele na liturgiach pokutnych oraz 5-dniowym obozie wakacyjnym. Nabór odbywa się na początku roku szkolnego spośród uczniów VII klas szkoły podstawowej mieszkających na terenie naszej lub sąsiednich parafii. Duszpasterstwo to stanowi także jedną z form przygotowania do bierzmowania.

Spis treści

 

Aktualności

Młodzież przygotowuje się do letniego obozu formacyjnego i prosimy o pomoc w jego sfinansowaniu.

Obóz z bogatym programem obejmuje między innymi katechezy, liturgie oraz gry i zabawy. Odbędzie się w tym roku w Bieszczadach i weźmie w nim udział kilkadziesiąt osób.

Nie wszyscy są w stanie pokryć wydatki związane z tym wyjazdem stąd nasza prośba.

Wpłat można dokonywać na dedykowane subkonto naszej parafii:
Bank Polska Kasa Opieki SA
06 1240 6117 1111 0010 8969 7022

Back to top