Duszpasterstwo młodzieży oferujące gruntowną, kilkuletnią formację chrześcijańską w kilkuosobowych grupkach młodych opartą na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w rodzinach należących do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej lub w kościele na liturgiach pokutnych oraz 5-dniowym obozie wakacyjnym. Nabór odbywa się na początku roku szkolnego spośród uczniów VII klas szkoły podstawowej mieszkających na terenie naszej lub sąsiednich parafii. Duszpasterstwo to stanowi także jedną z form przygotowania do bierzmowania.

Spis treści

 

 O Duszpasterstwie

Czas dojrzewania, którego główny okres przypada na koniec szkoły podstawowej i trwa do osiągnięcia pełnoletniości, to czas burzliwych przemian psycho-fizycznych charakteryzujący się między innymi dużą potrzebą niezależności, buntem przeciw rodzicom i zapotrzebowaniem na akceptację w środowisku rówieśniczym. Stanowi on szczególnie ważny i trudny okres życia wymagający dużej uwagi i troski ze strony rodziny. Duszpasterstwo zwane Postcresima (wł. „Po-bierzmowanie"), które powstało w Rzymie pod koniec lat 90-tych minionego wieku  (we Włoszech bierzmowanie przypada już na wiek 12 lat), opiera się na doświadczeniu wspólnot neokatechumenalnych, które dostrzegły potrzebę osobowego i duchowego towarzyszenia młodym w tym szczególnym okresie ich życia. Duszpasterstwo usiłuje wyjść na przeciw potrzebom i trudnościom młodzieży oferując możliwość duchowego i psychicznego rozwoju w małych, mieszanych grupkach rówieśniczych spotykających się w domach chrześcijańskich rodzin.

Formacja opiera się na trzech filarach, którymi są:

spotkania w chrześcijańskiej rodzinie (3 razy w miesiącu) gdzie w atmosferze życzliwości, szczerości i akceptacji młodzi mogą w małym, rówieśniczym gronie wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich wiary i życia. W oparciu o własne doświadczenie i Pismo Święte młodzi szczegółowo rozważają przykazania dekalogu, cnoty teologalne i kardynalne, grzechy główne i inne tematy katechizmowe;

liturgie pokutne w kościele (1 raz w miesiącu), gdzie oprócz tematycznej katechezy przygotowanej przez duszpasterza mają możliwość skorzystania z sakramentu pojednania;

pięciodniowy obóz wakacyjny, z bogatym programem obejmującym między innymi katechezy, liturgie oraz gry i zabawy.

Przy okazji formacji młodzi w naturalny sposób przygotowują się do bierzmowania, a po jego przyjęciu, jeśli tylko wyrażą taką chęć (dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że jest to większość) mają możliwość kontynuowania spotkań do osiągnięcia pełnoletniości. 

Back to top