Spis treści

INFORMACJE


AKTUALNOŚCI

Spotkania wspólnoty

Wspólnota spotyka się na modlitwie codziennie o godz. 15:00 na Koronce w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Odpowiedzialni

Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Sławomir.

Wspólnota Czcicieli Bożego Miłosierdzia zaprasza na nabożeństwa i Mszę Św.

 • Codzienna modlitwa w kaplicy o godz. 15.00 (w Godzinie Miłosierdzia), połączoną z odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz krótkim rozważaniem Miłosierdzia Bożego. „JEST TO GODZINA MIŁOSIERDZIA DLA ŚWIATA CAŁEGO… W TEJ GODZINIE NIE ODMÓWIE DUSZY NICZEGO, KTÓRA MNIE PROSI PRZEZ MĘKĘ MOJĄ”. (Słowa PANA JEZUSA do Św. Faustyny Dz.1320)
 • W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego odprawiana jest w kaplicy Msza Św. w intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz w intencjach składanych do puszki w kaplicy Miłosierdzia Bożego.  .

ZADANIA

Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego w parafii Dobrego Pasterza realizuje wolę Jezusa Chrystusa objawioną przez Św. Faustynę w Dzienniczku (Dz. 1157 i Dz. 1158) dotyczącą osób świeckich powołanych do głoszenia słowem i czynem Miłosierdzia Bożego: …„Trzecie: jest modlitwa i uczynność miłosierdzia nieobowiązująca żadnym ślubem, lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący. Członek tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełnić miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszanie; drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie; trzecie – uczynki miłosierdzia.”


HISTORIA

JEZU UFAM TOBIE!!!

Św. Faustynie, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus powierzył misję głoszenia Orędzia Miłosierdzia skierowane do całego świata. Wspomagał Ją w tej misji Bł. Ks. prof. Michał Sopoćko. Powstał Dzienniczek, w którym Św. Faustyna zawarła słowa Jezusa wraz z pouczeniami dotyczącymi formy oddawania czci Miłosierdziu Bożemu. Są to:

 • Obraz Jezusa Miłosiernego (Dz.47-49),
 • Święto Miłosierdzia(Dz.1448),
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego(Dz.476, 687, 811, 848, 1731),
 • Godzina Miłosierdzia (Dz.187, 1182, 1320, 1572) szczególnie ważna, w której Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci i choć przez chwilę odwoływać się do zasług Jego Bolesnej Męki:  

„Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową , a jeśli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeśli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz.1572). „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, a szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania" (Dz.1320)

 

Przytaczamy parę obietnic i nauk Pana Jezusa zapisanych przez Św. Faustyny w Dzienniczku:

 • „nie zniechęcaj się trudnościami, jakie napotykasz w głoszeniu MIŁOSIERDZIA” (Dz.1142).
 • „Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym MIŁOSIERDZIU” (Dz.164).
 • „…Mów duszom grzesznym, aby się nie lękały zbliżyć do Mnie, mów o Moim WIELKIM MIŁOSIERDZIU” (Dz.1396).
 • „…pisz, mów o tym WIELKIM MIŁOSIERDZIU Moim, bo bliski jest DZIEŃ STRASZLIWY, dzień Mojej SPRAWIEDLIWOŚCI” (Dz.965).
 • „Niech pozna cała ludzkość niezgłębione MIŁOSIERDZIE Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie DZIEŃ SPRAWIEDLIWY” (Dz.848).
 • „Dusze, które szerzą cześć MIŁOSIERDZIA MOJEGO- powiedział PAN JEZUS, osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im SĘDZIĄ, ale MIŁOSIERNYM ZBAWICIELEM” (Dz.1075, por.378, 1540 i inne).

SPECJALNE SŁOWA ZACHĘTY KIERUJE PAN JEZUS DO KAPŁANÓW, OBIECUJĄC, ŻE: „ZATWARDZIALI GRZESZNICY KRUSZYĆ SIĘ BĘDĄ POD ICH SŁOWAMI, KIEDY MÓWIĆ BĘDĄ O NIEZGŁĘBIONYM MIŁOSIERDZIU MOIM” (DZ.1521).

Back to top