Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną ruchu Światło-Życie powstałego z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Polsce w 1973 roku skupiającą małżeństwa sakramentalne.

www.dk.oaza.pl

Więcej o duszpasterstwie

Podstawową i niczym niezastąpioną komórką społeczeństwa jest rodzina, a w Kościele jest nią zdrowa, silna Bogiem i więzami wzajemnej miłości małżonków rodzina chrześcijańska - mały domowy Kościół. Głównym celem ruchu Domowego Kościoła jest pomoc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między sobą i ich obojga z Bogiem, tak by tworzyć wspólnoty rodzinne, które będą trwałe i święte. We wspólnocie Domowego Kościoła małżonkowie związani sakramentalnym węzłem małżeńskim starają się ten węzeł umacniać w oparciu o naukę Kościoła i wieloletnie doświadczenie wielu dojrzałych małżeństw, które poprzedziły je w formacji stając się niejako gwarantami i świadkami owocności tej formacji, a jako rodzice uczą się być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary.

Uformowane rodziny Domowego Kościoła tworzą apostolat świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i doświadczeniem Boga. Włączają się w różne formy działalności społecznej. Służą także wspólnocie parafialnej i czują się za nią współodpowiedzialne. Małżeństwa są też dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę.

 

Back to top