Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną ruchu Światło-Życie powstałego z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Polsce w 1973 roku skupiającą małżeństwa sakramentalne.

www.dk.oaza.pl

Formacja

Zasadnicza formacja w Domowym Kościele odbywa się w małżeństwie i opiera się na wprowadzanych w okresie pilotażu zobowiązaniach, traktowanych jako dary na drodze jedności małżeńskiej, stanowiących odtąd podstawę formacji. Należą do nich:

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania);
  • codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna;
  • regularna lektura słowa Bożego;
  • comiesięczny dialog małżeński;
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą);
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Raz w miesiącu odbywa się spotkanie kręgu (jeden krąg składa się z 4-7 małżeństw, z których jedno wybierane jest na okres roku jako tzw. para animatorska) w domach poszczególnych rodzin, by wspólnie - w obecności księdza opiekuna - dzielić się radościami i troskami życia, realizacją zobowiązań, modlić się, pogłębiać wiarę przez rozważanie zagadnień dotyczących chrześcijańskiej tożsamości i duchowości małżeńskiej oraz pomagać sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych.

Spotkanie kręgu składa się z trzech części: dzielenia się życiem podczas symbolicznego posiłku, modlitwy i formacji. Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. W okresie wakacyjno-urlopowym małżonkowie uczestniczą w rekolekcjach.

 

Back to top