Czciciele Miłosierdzia Bożego

 

Historia

 

JEZU UFAM TOBIE!!!

Św. Faustynie, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus powierzył misję głoszenia Orędzia Miłosierdzia skierowane do całego świata. Wspomagał Ją w tej misji Bł. Ks. prof. Michał Sopoćko. Powstał Dzienniczek, w którym Św. Faustyna zawarła słowa Jezusa wraz z pouczeniami dotyczącymi formy oddawania czci Miłosierdziu Bożemu. Są to:

  • Obraz Jezusa Miłosiernego (Dz.47-49),
  • Święto Miłosierdzia(Dz.1448),
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego(Dz.476, 687, 811, 848, 1731),
  • Godzina Miłosierdzia (Dz.187, 1182, 1320, 1572) szczególnie ważna, w której Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci i choć przez chwilę odwoływać się do zasług Jego Bolesnej Męki:  

„Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową , a jeśli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeśli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz.1572). „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, a szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania" (Dz.1320)

 

Przytaczamy parę obietnic i nauk Pana Jezusa zapisanych przez Św. Faustyny w Dzienniczku:

  • „nie zniechęcaj się trudnościami, jakie napotykasz w głoszeniu MIŁOSIERDZIA” (Dz.1142).
  • „Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym MIŁOSIERDZIU” (Dz.164).
  • „…Mów duszom grzesznym, aby się nie lękały zbliżyć do Mnie, mów o Moim WIELKIM MIŁOSIERDZIU” (Dz.1396).
  • „…pisz, mów o tym WIELKIM MIŁOSIERDZIU Moim, bo bliski jest DZIEŃ STRASZLIWY, dzień Mojej SPRAWIEDLIWOŚCI” (Dz.965).
  • „Niech pozna cała ludzkość niezgłębione MIŁOSIERDZIE Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie DZIEŃ SPRAWIEDLIWY” (Dz.848).
  • „Dusze, które szerzą cześć MIŁOSIERDZIA MOJEGO- powiedział PAN JEZUS, osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im SĘDZIĄ, ale MIŁOSIERNYM ZBAWICIELEM” (Dz.1075, por.378, 1540 i inne).

SPECJALNE SŁOWA ZACHĘTY KIERUJE PAN JEZUS DO KAPŁANÓW, OBIECUJĄC, ŻE: „ZATWARDZIALI GRZESZNICY KRUSZYĆ SIĘ BĘDĄ POD ICH SŁOWAMI, KIEDY MÓWIĆ BĘDĄ O NIEZGŁĘBIONYM MIŁOSIERDZIU MOIM” (DZ.1521).

Back to top