Trwa X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Hasło tegorocznych obchodów: „Weźmijcie Pismo Święte”.

Inicjatywa ma zachęcić do większego zainteresowania wiernych Pismem Świętym. Organizatorzy zachęcają, by po powrocie do domu otworzyć Pismo święte i w najgłębszym skupieniu odczytać fragment, który posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia przez cały rok. W tym roku zachęta do otwarcia Listu do Rzymian.

Back to top